Målet: Utmärkelse till Kvarnholmen

Kalmar Artikeln publicerades

Tidigare lön för kommunanställda, mängder av nya p-platser och generösare öppettider. Nu ska Kalmar city lyftas så att Kvarnholmen kan bli Årets stadskärna.

På måndag är det löneutbetalning för de cirka 5 000 anställda i kommunen. Men i framtiden kommer lönen kanske tidigare. Den politiska arbetsgruppen som ska ta fram förslag kring hur man kan utveckla Kalmar city vill undersöka om kommunen kan betala ut lönen den 20:e i stället för den 27:e.
– Det finns önskemål från handlare om att sprida ut lönehelgen. Som det är i dag är det en väldig koncentration till lönelördagen, säger Anita Wollin (C).
Detta var ett av de förslag som arbetsgruppen presenterar i det dokument som kommunfullmäktige ska ta beslut om i februari. Fokus ligger på att bli utsedd till Årets stadskärna inom fem år.
– Men i det här fallet är vägen dit kanske viktigare än utmärkelsen. Arbetet för att nå dit kommer innebära att fastighetsägare, näringslivet och vi i kommunen måste ha ett tätt samarbete. Det kommer alla tjäna på, säger Mattias Adolfson (S).
Går allt som gruppen har tänkt sig har Kvarnholmen en ljus framtid. Det förbereds planer för uppemot 1?300 nya bostäder i anslutning till stadskärnan och etableringen av ett Linnéuniversitet i Ölandshamnen innebär att besökarna i citykärnan mångfaldigas.
Men gruppen menar att det går att göra insatser nu.
– Dagen efter årets största arrangemang, Ironman, var det stängt nästan överallt. Det är inte bara dålig service det hade också funnits stora möjligheter till försäljning, säger Dzenita Abaza (S).
I dag har cirka 60 butiker söndagsöppet. Det är för lite, menar gruppen, som vill att öppettiderna ska bli mer generösa.
På lönelördagar när det är som mest folk på Kvarnholmen är det beläggningsgrad på p-platserna på mellan 75–80 procent. Trots att det uppenbarligen går att hitta parkeringar vill man ta fram närmare 300 platser till.