LOV verklighet i sommar

Kalmar Artikeln publicerades

LOV, lagen om valfrihet inom hemtjänsten, ska träda i kraft till sommaren. Kalmarmodellen innebär förutom valfriheten också kollektivavtal för alla anställda, meddelarfrihet och kommunal insyn i ekonomin.

Steve Sjögren (S), är ordförande i omsorgsnämnden. Han tycker att det är bra att omsorgstagarna nu kan välja vilken typ av hemtjänst man vill ha.
– Det är inte så lätt att släppa in en vilt främmande människa i sitt hem och ta emot hjälp med de mest privata sysslorna, säger han. Men om man själv får möjlighet att välja vilken hemtjänst man vill ha så är det kanske enklare.
Han säger att omsorgstagarna redan i dag kan byta hemtjänst om man inte är nöjd med de som kommer.
– Många vill inte stöta sig och är rädda för repressalier. Men med det nya systemet så ska omsorgstagarna få hjälp med att välja. Biståndshandläggarna ska gå igenom med var och en vilka alternativ som finns.
Steve Sjögren säger att det är viktigt att människor själva får välja.
– Vi öppnar möjligheten för privata företagare att komma in på marknaden men det är vi som skriver reglerna.
Att man har insyn i de privata företagens ekonomi är viktigt, menar Sjögren, så att man ser vart vinsten går. Viktigt är också att de anställda har meddelarfrihet. Men han kan inte garantera fortsatt anställning för den som pratat med massmedia.
På något sätt ska man också mäta tiden hos varje omsorgstagare.
Den 1 juli 2013 är det tänkt att förändringarna ska genomföras.