Löneavdrag för skämt om muta

Kalmar Artikeln publicerades

Den handläggare på Migrationsverket som skrev till en sökande att han skulle få hjälp om han betalade 100 000 kronor agerade oaktsamt enligt personalansvarsnämnden.

Det var i februari som Migrationsverket anmälde händelsen till sin personalansvarsnämnd efter att ha utrett ärendet internt sedan i december. Handläggaren hade suttit i kundtjänst och svarat på e-post och har sagt att han skulle skämta med en kollega. Därför skrev han efter ett standardsvar till en asylsökande att han skulle utse en handläggare till den sökande om vederbörande betalade 100 000 kronor. Avsikten ska ha varit att visa för kollegan och sedan ta bort textraden innan han skickade meddelandet.

Så blev det inte. Brevet skickades och myndigheten lämnade över det hela till personalansvarsnämnden med förslag att händelsen skulle åtalsanmälas. Handläggaren skulle i så fall misstänkas för brottet tagande av muta och riskera att bli av med jobbet. I andra hand skulle det bli tal om disciplinära åtgärder.

Nu har nämnden fattat sitt beslut. De konstaterar att kundtjänstjobbet inte utgör myndighetsutövning och det i kombination med att han inte hade för avsikt att ta någon muta gör att han inte kan åtalsanmälas. Han blir inte heller av med jobbet eftersom det inte rör sig om avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende. Personalansvarsnämnden kallar det hela för oaktsamt, men tar också hänsyn till att handläggaren har varit ärlig och ångerfull.

Handläggaren får däremot 15 dagars löneavdrag på 25 procent av dagslönen.