Linné får underkänt i historia

Kalmar/Växjö Artikeln publicerades

Bristande kvalitet. Det är betyget som Linnéuniversitetets forskarutbildning i historia får efter en granskning.

Det är Universitetskanslersämbetet, UKÄ, som underkänner Linnéuniversitet i sin utvärdering av landets forskarutbildningar i historia.

Kritiken gäller främst doktorandernas närvaro i forskarutbildningsmiljön, och i vissa fall deras låga aktivitet. Enligt UKÄ är det bara ett fåtal doktorander som fullföljer utbildningen eller har möjlighet att utföra utbildningen inom planerad tid.

UKÄ ser också en allvarlig brist i att doktorander har deltagit i diskussioner och bedömningar av andra doktoranders arbeten.

– Vi kommer att gå igenom UKÄ:s kritik noggrant och analysera på vilket sätt vi kan utveckla vår utbildning. En handlingsplan för att åtgärda bristerna är redan i gång, säger dekanen Gunlög Fur i ett pressmeddelande.

Kritiken innebär att Linnéuniversitetets examensrätt ifrågasätts och universitetet har nu ett år på sig för att rätta till bristerna. Om det inte sker förlorar Linné examensrätten för forskarutbildningen i historia.