Lika svåra yrken – men olika löner

Kalmar Artikeln publicerades

Att ta hand om människor värderas lägre än att tillverka prylar.

Kvinnodominerade yrken är lägre betalda än mansdominerade trots att kraven är lika höga. I snitt skiljer det 5 300 kronor.

Det uppger ­expertgruppen Lönelotsarna i en färsk rapport. Experterna har jämfört 239 olika yrken som är ­antingen mans- eller kvinnodominerade.

Lönelotsarna har undersökt vilka krav som ställs inom olika yrken. På så vis har de kunnat jämföra ­lönerna mellan yrken som yrken som kräver lika lång utbildning, och ställer lika höga krav på ansvar och har likartade arbetsförhållanden.

Gruppen har identifierat elva grupper med likvärdiga yrken. Till exempel är kraven för en barnmorska lika stora som kraven för en civilingenjör. Eller kraven för en undersköterska och kraven för en elektriker.

– De här paren har likvärdiga arbetskrav. Det är inte svårare att vara elektriker än att vara undersköterska. Och det är inte svårare att vara civilingenjör än att vara barnmorska, säger Marie Trollvik som driver Lönelotsarna, ett svenskt nätverk av ­experter på löner, arbetsvärdering och diskrimineringslagstiftning.

Nätverket har sedan jämfört lönerna för likvärdiga yrken och kunnat visa att skillnaderna är stora. I ­genomsnitt tjänar en person i ett kvinnodominerat yrke 5 300 kronor mindre än en person i ett mansdominerat yrke.

– Det handlar inte om vad kvinnor och män tjänar. Utan skillnaden mellan kvinno- och mansdominerade yrken, säger Marie Trollvik.

Hon kallar det för värdediskriminering. Det arbete kvinnor gör värderas lägre än det män gör. Även män i kvinnodominerade ­yrken drabbas av värdediskrimineringen.

– Att kvinnor har yrken som är sämre betalda är ingen nyhet. Det nya är att vi har klarat att sätta siffror på skillnaden.

Personer i mansdominerade yrken får också mer betalt för sin utbildning än kvinnor.

En högskoleutbildning på fyra eller fem år ger olika betalt beroende på om personen jobbar i ett mans- eller kvinnodominerat yrke.

Inom mansdominerade yrken är också löne­skillnaderna större.

Dessutom har Lönelotsarna delat upp yrkena i tre olika kategorier, för att se vilken som anses mest värd. Det handlar om personer som...

• Arbetar med människor.

• Arbetar med föremål.

• Arbetar med data (tex pengar, siffror, text).

Även där är rangordningen tydlig. De som jobbar med data tjänar bäst. Tvåa kommer de som jobbar med föremål, medan de som jobbar med människor tjänar minst.

– De som jobbar med människor värderas lägst nästan hela vägen, säger Marie Trollvik.

Fakta

Lönelotsarnas studie

I studien ingår lönerna för...

239

yrken med...

2,3

miljoner anställda

i åldern 25–66 år.

Lönelotsarna har jämfört yrken som kräver lika lång utbildning, och ställer lika höga krav på ansvar, problemlösning och sociala färdigheter samt har likartade arbetsförhållanden.

Elva grupper av yrken med likvärdig svårighetsgrad har identifierats. Därefter har Lönelotsarna räknat ut totalsumman av löneskillnader mellan likvärdiga kvinno- och mansdominerade yrken i hela Sverige. Summan uppgår till

76

miljarder kronor

Så smycket skulle alltså lönerna i kvinnodominerade yrken behöva höjas för att kvinno- och mansdominerade yrken ska värderas lika.

Det kan jämföras med den totala summan av alla löner som betalas ut i Sverige på

1 589

miljarder kronor.

Dessutom drar studien bland annat följande slutsatser:

• Lönen i kvinnodominerade yrken är lägre än lönen i mansdominerade yrken med likvärdig svårighetsgrad.

• Kvinnodominerade yrken har ofta lägre lön än mansdominerade yrken med lägre svårighetsgrad.

• Lönespridningen är större i yrken som domineras av män, särskilt i de högre lönenivåerna.

• Det finns ett genomgående mönster som visar att yrken där man arbetar med människor har lägre lön än yrken där man arbetar med data, text och siffror.

Visa mer...

Fakta

Arbetsvärdering

Arbetsvärdering är en metod som bland annat används av arbetsgivare och fackföreningar vid lönekartläggning.

En arbetsvärdering är en systematisk metod för att bedöma kraven inom olika arbeten och jämföra dem för att se om de kan betraktas som likvärdiga.

Två arbeten kan anses likvärdiga om de utifrån en sammantagen bedömning av de krav arbetet ställer, och arbetets natur, kan anses ha lika värde.

Visa mer...

Fakta

Marie Trollvik

Marie Trollvik har arbetat som chef inom näringsliv och myndigheter.

Hon har bland lett EU-projekt inom jämställdhetsområdet och ansvarat för regeringens och Sveriges kommuner och Landstings Program för hållbar jämställdhet.

Hon är i dag fristående konsult och en av experterna bakom nätverket Lönelotsarna

Visa mer...

Fakta

Vilka är expertgruppen?

Lönelotsarna är ett nätverk av experter på löner, arbetsvärdering och diskrimineringslagstiftning.

Nätverket har genomfört lönekartläggningar i olika branscher inom privat, ideell och offentlig sektor.

De har också jobbat med att utveckla metoder för lönekartläggning i Sverige.

Visa mer...