Lex Maria-anmälan efter missad tumör

KALMAR LÄN Artikeln publicerades

En 50-årig kvinna hade problem med yrsel och känselrubbningar. Först två månader senare upptäckte man en stor hjärntumör.

Den 50-åriga kvinnan gick till vårdcentralen eftersom hon under en längre tid hade haft problem med balansen.

Symtomen, som var yrsel, gångsvårigheter och känselrubbningar, bedömdes först bero på att hon hade smärta från nacken ihop med lågt blodvärde. Kvinnan behandlades med järntabletter, men enligt Lex Maria-anmälan ska det redan då ha funnits uppgifter som borde ha lett till att hon skulle ha skickats på hjärnröntgen.

Flera läkarbesök senare fick den 50-åriga kvinnan en remiss till röntgen. En skiktröntgen av hjärnan visade att hon hade en stor, men godartad, hjärntumör.

Tumören har opererats bort och det bedöms inte som om de två månader som dröjde tills kvinnan fick röntgen har påverkat operationsresultatet. Men brister i journalföringen och fördröjningen har inneburit en risk för allvarlig vårdskada, enligt Lex Maria-anmälan som gjorts av Mattias Alvunger, chefläkare inom primärvårdsförvaltningen.