Lek- och läsglädje för alla elever

Kalmar Artikeln publicerades

På Hagbyskolan har höstens stora läsprojekt just dragit i gång. Genom att få alla elever att jobba mot samma mål hoppas lärarna att barnens språkutvecklingen ska öka.

– Jag fastnade för ett projekt där man kan jobba med språk och läsutveckling tillsammans med värdegrundsarbete, säger Lena Nilsson som undervisar i svenska och som är initiativtagare till projektet.

Utifrån värdegrundsorden trygghet, mod och inre styrka har lärarna tillsammans med stadsbiblioteket valt ut en bok som alla eleverna på skolan ska läsa och arbeta med. Lotten föll på Vilda våghals av Susanne MacFie.

– Jag hoppas att detta kommer leda till att alla elever känner gemenskap och samhörighet, samtidigt som det kan utveckla språket, säger Lena Nilsson.

Projektet startade under onsdagen med en inspirationsdag. Eleverna fick då träffa karaktärer från boken och bekanta sig med miljöerna. Stövelkastning och sätta knorr på grisen var några av aktiviteterna.

Alice Flygare är sju år och har just börjat första klass. Hon kan läsa ganska bra tycker hon och försöker sätta ihop papperslappar med bokstäver för att få fram namnet på en viss sjö.

– L som i elefant, säger Alice och håller upp bokstaven l. L:et är så litet, men elefanten är så stor, är inte det konstigt?