Lars Kagg drogtestar sina elever

Kalmar Artikeln publicerades
Märit Truuts, Magnus Birgersson och Jonas Hallén, rektorer på Lars Kaggskolan vill få bort drogerna från skolan.
Foto:Paul Madej
Märit Truuts, Magnus Birgersson och Jonas Hallén, rektorer på Lars Kaggskolan vill få bort drogerna från skolan.

En av fem elever i årskurs två på Lars Kaggskolan hade prövat cannabis när den senaste undersökningen gjordes 2015. Nu vill skolledningen vända trenden och har infört slumpvisa drogtester.

Som Barometern skrev i förra veckan har gymnasieskolorna Lars Kaggskolan, Stagneliusskolan och Jenny Nyströmskolan intensifierat arbetet med att få eleverna att bära sina elevlegitimationer. Väktare kommer till skolorna och enligt uppgift till Barometern har även polis gått runt på Lars Kaggskolan och då skällt ut en elev för att inte ha på sig legitimationen.

Skolledningen på Lars Kagg gör ingen direkt koppling mellan väktarna, legitimationerna, drogerna och händelsen med polisen känns inte igen. Men det pågår en större satsning på att försöka få bort knarket från skolan.

– Kunskap om cannabis kommer att integreras i undervisningen i respektive ämnen enligt en beprövad metod från Norrbotten. Det andra är att vi har informerat elever och föräldrar om att vi kommer att göra slumpvisa drogtester på klassnivå, säger Liza Neonhardt, kurator på Lars Kaggskolan.

  Den senaste drogenkäten som gjordes bland eleverna visade att en av fem elever i årskurs två har testat cannabis. Resultaten från en ny undersökning är på gång och skolan hoppas på nya, bättre, siffror.

  – Vi har bestämt att skolan ska bli narkotikafri. Ett mål som kanske är omöjligt att nå men vi ska göra allt för att jobba i den riktningen, säger Märit Truuts, rektor.

  Skolinspektionen rekommenderar inte drogtester men Justitieombudsmannen har bedömt att de är lagliga om testerna är frivilliga, vilket de är på Lars Kagg. En första klass testades i februari. Ingen testade positivt, men om det hade hänt kopplas i första hand elevhälsoteamet in, i andra hand socialtjänsten. Eleven kan i ett sådant läge också stängas av från en del praktiska moment i undervisningen.

  - Vi kan inte ha narkotikapåverkade elever som ska jobba med starkström, säger Märit Truuts.

  Föräldrarna har samtyckt till testerna.

  Men det är inte lätt att gå emot en drogliberalisering som växer i styrka. Upplevelsen bland rektorerna är att användandet sker mer öppet än tidigare och att det finns en större acceptans även bland elever som inte röker cannabis. Därför ska cannabis diskuteras i klassrummen integrerat med respektive ämne.

  – Vi vill att elever som inte har prövat ska få argument när kompisarna driver på. Lyckas vi rädda en har vi kommit långt, säger Liza Leonhardt.

  Hänger väktarna, legitimationskravet och poliserna samman med drogproblematiken?

  – Nej, men självklart är droger något vi jobbar med. Nu vill vi föregripa och vara aktiva. Vi tycker inte att det ska behöva hända saker som påverkar arbetsmiljön negativt för att vi blundar, säger Märit Truuts.

  Så här långt har rektorerna sett att närvaron av väktare har en dämpande effekt. De togs in efter jul eftersom det då var oroligt i cafeterian och i en korridor.

  Försiggår försäljning av droger på skolan?

  – I de kontakter rektorerna har haft med polisen har det inte framkommit att de tagit någon elev för drogförsäljning inom skolan, säger Jonas Hallén, rektor.

  Rektorerna utesluter däremot inte att det pågår försäljning utanför eller i samband med skolan.

  Vad tycker du? Kommentera, dela och gilla artikeln nedan.