Länsstyrelsen uppmanar: ”Det vatten som fortfarande rinner fram behövs för att växt- och djurlivet i vattendragen ska klara sig”

Kalmar Artikeln publicerades
För att djur- och växtlivet ska påverkas så lite som möjligt av torkan uppmanar länsstyrelsen till att inte ta vatten ur åar och liknande.
Foto: Mats Holmertz
För att djur- och växtlivet ska påverkas så lite som möjligt av torkan uppmanar länsstyrelsen till att inte ta vatten ur åar och liknande.

Vattennivån i länet är låg, länsstyrelsen uppmanar till att låta det vatten som finns i vattendragen vara kvar för djur- och växtlivets skull.

Det varma vädret slår hårt på många platser, skogsbränder och brist på betesmark till djur har blivit vardag. Länsstyrelsen har nu återigen gått ut med en uppmaning om att inte använda vatten ur åar till bevattning samt att respektera kommunernas bevattningsförbud.

”Den långvariga torkan gör att det är extremt lite vatten i många av våra vattendrag. Detta hotar växt- och djurlivet i länets åar. Länsstyrelsen uppmanar alla att inte använda åvatten för att vattna fält och trädgårdar. Det vatten som fortfarande rinner fram behövs för att växt- och djurlivet i vattendragen ska klara sig.”

Länsstyrelsen skriver att det inte bara är större vattenuttag som skadar djur- och växtlivet i vattendragen utan att fler mindre uttag kan resultera i samma problem. Men det behöver inte alltid vara olagligt att ta vatten från en å.

”OBS! Bara för att någon vattnar behöver det inte vara olagligt. Man kan till exempel ha tillstånd till vattenuttaget eller så kanske man samlade vatten i en bevattningsdamm när det var god tillgång i våras och använder det nu. Fråga gärna personen vad som gäller för just hen.”

På länsstyrelsens hemsida kan man även läsa att man ska vara sparsam med vattnet om man har egen brunn.

”Har man egen brunn bör man vara sparsam med vattnet och tänka på att stora uttag kan påverka grannens brunn.”