Ländin (S): "Sättet vi handlar upp blir på pris"

Kalmar Artikeln publicerades

I en motion vill M, L och KD i Kalmar att det tas hänsyn till mervärden vid upphandlingar av privata äldreboenden.

Men förslaget fick avslag i omsorgsnämnden.

Allianspolitikerna Per Dahl (M), Björn Brändewall (L) och Cristopher Dywik (KD) skriver bland annat att man skulle kunna ta hänsyn till mer varierad mat, bättre möjligheter till utevistelse, promenad varje dag, särskilt utformade gemenskapsutrymmen och mer möjligheter till sociala kontakter vid upphandlingar.

”Kommunen har väl utvecklade kravspecifikationer när det gäller de rent tekniska aspekterna på omsorgskvalitet, som säkerhet, hygien och vård. Däremot är kraven kring de boendes vardag i övrigt mycket allmänt hållna", skriver de bland annat i motionen.

Men Michael Ländin (S), ordförande i omsorgsnämnden, menar att de nuvarande 100 skallkraven är tillräckliga.

– Alla de sakerna har vi redan med bland våra skallkrav, säger han.

– Bedömningen är att det sättet vi handlar upp blir på pris. Priset är avgörande för att kommuninvånarna ska få så mycket som möjligt för pengarna. Allt annat är slöseri med resurser. Och man måste gå på pris om alla klarar exakt samma krav.

I motionen skriver allianspolitikerna att "det allvarligaste med nuvarande regler är att de ger lite utrymme för variation och personlig prägel i ett boende".

– Alla verksamheter vill sätta sin personliga prägel så det tror jag inte alls på.

– Det finns alltid möjligheter att profilera sig och många vill göra det bästa för omsorgstagarna. Men vi måste upphandla så omsorgstagarna får en viss kvalitet som grund och då är det de 100 skallkraven som gäller, säger han.

Tycker du att kvalitetskraven är tillräckligt bra i dag?

– Jag tror att de kan förfinas, men jag vet inte riktigt hur. Vi ger ju i uppdrag att upphandla och sedan är det våra tjänstemän tillsammans med upphandlingsenheten som gör själva upplägget. Det är proffs som jobbar fram de här sakerna.

– Och när alla klarar samtliga skallkrav är det bara pris man kan gå på. Vi testade vid ett tillfälle att ta med extragrejer och då klarade alla de extragrejerna, säger han.