Läkartjänster köptes utan upphandling – bröt mot lagen

Kalmar Artikeln publicerades

Landstinget struntar i upphandling av läkartjänster. Myndigheten har brutit mot lagen använt sitt egna bolag. Det kan ha kostat skattebetalarna miljontals kronor.

Det råder brist på läkare, det har det gjort under mer än ett decennium. Kalmar läns landsting såg utvecklingen redan 1999 och startade ett bolag som rekryterade och utbildade läkare på plats i Polen. Bolaget, Kalmena, var hälftenägt av landstinget innan parterna bröt samarbetet förra året.
Under åren har Kalmena utbildat och rekryterat sammanlagt 387 läkare och tandläkare. Själva affärsidén är att hitta lämpliga personer, språkutbilda dem och sedan erbjuda landstingen läkarna och tandläkarna. En läkare kostar någonstans mellan 250 000 - 300 000 kronor att rekrytera från utbildningsföretaget.
Det har blivit en god affärsidé och det finns i dag ett tiotal företag som arbetar med samma inriktning som Kalmena. Företaget har inte bara varit verksam i Kalmar utan även gett sig ut och deltagit i upphandlingar. Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Värmland och nu senast Västra Götalandsregionen är exempel på landsting där Kalmena deltagit i kampen om rekryteringsuppdrag men i varje fall bedömts vara för dyra. Men i Kalmar har man genom åren fortsatt att använda sig av Kalmena, och detta helt utan upphandling.
– Jo, det stämmer. Där har vi brustit, säger personaldirektören Håkan Petersson.
Han har svårt att förklara närmare mer än att det kanske varit enkelt och bekvämt att anlita sitt egna bolag. Detta är dock också i strid med gällande regler.
Hur mycket skattebetalarna förlorat för att inte landstinget upphandlat tjänsten kan vara svårt att bedöma. Upphandlingsregler syftar bland annat till att få ner priset genom att öka konkurrensen. Vid den senaste stora upphandlingen så var Kalmena 32 000 kronor dyrare per läkare än Paragona som vann upphandlingen. Genom åren har Kalmena rekryterat 86 läkare och tandläkare till Kalmar läns landsting. Där man det antalet med hur mycket dyrare Kalmena var vid den senaste upphandlingen innebär det att det kostat 2,75 miljoner kronor att strunta i lagen.
Kalmena har även anlitats i år. Men då rörde det sig om belopp som understeg 300 000 kronor som gränsen för upphandling är.