KSRR drar leverantör inför rätta

Kalmar Artikeln publicerades

Det blir ingen förlikning mellan KSRR och Spiraltrans AB. Istället går de till domstol för att avgöra hur tvisten om den icke-fungerande optiska avläsaren för sortering av soppåsar ska kompenseras.

Som Barometern berättat i flera artiklar fungerar inte den splitter nya sorteringsmaskinen som KSRR, Kalmarsundsregionens renhållare, köpt in för att smidigt sortera ut gröna påsar med avfall som kan bli till biogas från övriga sopor.

En förhandling har förts med leverantören och före jul träffades en uppgörelse som bara skulle slutgranskas av juristerna på båda sidor. Besked har dröjt och nu avbryter KSRR förhandlingen med det franska bolaget.

– Nu ska en oberoende expert värdera maskinen och sedan följer en juridisk process. Det blir ett tvistemål med skadeståndskrav, säger Jan Fors, vd på KSRR.

För att effektivisera sopsorteringen har flerfamiljsfastigheter fått dubbla soptunnor där gröna påsar läggs i den ena, och vanliga sopor i den andra. Två olika bilar hämtar tunnorna. Allt för att klara leveranserna till More Biogas och Cementa.

– Det här är väldigt kostsamt för oss och det blir en del av tvisten.

KSRR ska snarast komma i gång med att bygga om anläggningen så att den fungerar.

Tvisteförhandlingen kommer att ske på Kalmar tingsrätt.