Krusenstiernska i akut behov av pengar

Kalmar Artikeln publicerades

Stiftelsen Krusenstiernska gården är i akut behov av pengar.

I en skrivelse till kommunen ber stiftelsen om ett förskott av driftbidraget.

– Vi har det svårt nu, säger ordföranden Sven-Evert Arvidsson.

På torsdagen fattar kultur- och fritidsnämnden beslut om driftbidrag till bland annat kulturföreningarna i Kalmar kommun.

Stiftelsen Krusenstiernska gården ansökte om 700 000 kronor men föreslås få en halv miljon. Det är mest av kulturföreningarna och lika mycket som stiftelsen fick i fjol.

Det är dessa pengar som stiftelsen nu ansökt om att få ett förskott på 300 000 kronor av.

Pengarna behövs illa kvickt. För 2017 budgeterade stiftelsen för ett underskott och för att klara ekonomin har man under ett antal månader haft ”minsta möjliga” bemanning i kaféet och dessutom dragit in på vaktmästartjänsten.

Åtgärderna till trots kvarstår de ekonomiska problemen. På stiftelsens bankkonto finns i dag bara 34 000 kronor medan skuldberget är desto större.

”Vi har leverantörsskulder på 106 000 kronor som inte är betalda. Vi har löner som ska betalas ut i december, januari och februari samt en del semesterlöneskulder att utbetala utöver kommande leverantörsskulder”, står det i skrivelsen.

– Tidigare har vi haft många som hjälp till med servering och bakat själva och så har vi fått hjälp av arbetsmarknadsenheten med arbetskraft men den har inte funnits i år. Detta året fick vi köpa lite kakor för att kunna ha kaffeserveringen öppen, säger han och fortsätter:

– Det är ett väldigt diskuterande om vi ska kunna ha kvar kaffeserveringarna, för det går inte runt med köpebröd och att ha personal som ska servera. Vi räknar väldigt mycket på hur vi ska göra inför 2018. Det blir ett avslag i trädgården att inte ha något kaffe och då kommer folk att klaga något enormt. Folk tycker om att gå dit och framför allt många äldre. De kommer till trädgården och sitter där i flera timmar och njuter.

För december månad räknar stiftelsen med utgifter på totalt 108 000 kronor, för januari 100 000 och för februari 100 000.

Exakt hur verksamheten kommer att se ut i framtiden ska diskuteras på stiftelsen styrelsemöte i januari, samt med kultur- och fritidsnämnden under våren.

– Kommunen är mycket måna om att vi ska ha öppet men då måste man nog bidra med ännu mer pengar. Vi får inte runt verksamheten med vinst genom att sälja kaffe.