Kritik mot BUP – uppföljande vård dröjer för länge

KALMAR LÄN Artikeln publicerades

Bara hälften av de barn i Kalmar län som söker till BUP får uppföljning eller påbörjad behandling inom de 30 dagar som är målet.

Nu riktar revisorerna kritik mot landstinget i en granskning.

– Det är jättetråkigt så klart. Men siffrorna i rapporten är från 2017 och med de siffror vi har fått från de första månaderna 2018 så klara vi målet så jag hoppas att det är ett trendbrott, säger Linda Fleetwood (V), landstingsråd med ansvar för bland annat psykiatrin.

Det har genomförts en nationell satsning på att förbättra tillgängligheten för barn och unga med psykisk ohälsa. Målet är att minst 90 procent av patienterna ska ha fått en första bedömning inom 30 dagar. Det klarar landstinget i Kalmar län som ett av tre landsting i hela landet.

Men målet att minst 80 procent av patienterna ska ha fått en påbörjad fördjupad utredning eller behandling inom ytterligare 30 dagar är landstinget långt ifrån när det gäller BUP, barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning. Den motsvarande siffran är 52 procent i Kalmar län. I juli månad förra året var det som exempel inte en enda patient som fick uppföljning. I ett fall ska det ha dröjt så länge som två år innan den enskilda patienten fick fördjupad utredning eller behandling efter sitt första besök.

– Det är jättesorgligt. Men jag vill säga att i väntan på utredning så sitter inte den här personen själv utan de har kontakt med någon på mottagningen. Sedan är vi alltid mer sårbara på sommaren, men vi brukar också ha ett lägre söktryck då, säger Linda Fleetwood.

Orsaken till detta sägs främst vara brist på psykologer och i viss mån även sjuksköterskor, enligt revisorerna. Rekryteringsläget beskrivs som ”mycket svårt” och man tvingas till stor del förlita sig på hyrpersonal.

– Det är en nationell brist på psykologer och det är det som är problemet. Våra psykologer har slukats upp av hälsocentralerna och barn- och ungdomshälsan.

Tillgängligheten till barn- och ungdomshälsan bedöms vara god.

En annan brist som nämns är att det behövs ökad kompetens när det gäller att ta hand om ensamkommande barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

FAKTA

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomshälsan: För barn - och ungdomar (6–17 år) med lättare till måttlig psykisk ohälsa.

BUP (barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning): För barn och ungdomar (6–17 år) med svår psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom.

Visa mer...