Krav på säkrare vägar vid nya storskolan

Kalmar Artikeln publicerades
Länsstyrelsen vill ha säkrare vägar vid nya Tallhagsskolan.
Foto: Skiss: Kalmar kommun
Länsstyrelsen vill ha säkrare vägar vid nya Tallhagsskolan.

När förskolebarn och skolelever på cykel ska samsas med tung trafik kan det bli trubbel.

Det menar länsstyrelsen, som kräver bättre trafiksäkerhet vid nya Tallhagsskolan.

Den nya Tallhagsskolan ska bli Kalmars nya storskola. Planeringen för den omstridda skolan, i gamla Teleskolans lokaler vid Brofästet, pågår för fullt. Men nu får kommunen kritik av länsstyrelsen i Kalmar län.

Det handlar framför allt om trafiken. Länsstyrelsen håller inte med kommunen om att det inte förekommer tung trafik på Gröndalsvägen, och påpekar att vägen är skyltad med ”hamn” – skyltar som visar vägen till hamnen i Kalmar.

Dessutom riskerar trafiksituationen på Gröndalsvägen att bli allt mer komplex i framtiden, bland annat på grund köerna som orsakas av reparationerna av Ölandsbron.

När förskolebarn, och skolelever på cykel blandas in i mixen riskerar kommunen att skapa problem, menar länsstyrelsen.

”Länsstyrelsen menar, till skillnad från kommunen, att den tunga trafiken som leds genom Gröndalsvägen, den ökade mängden trafik som förskole- och skolverksamheten leder till och ambitionen om säkra skolvägar bör föranleda flera åtgärder på gatorna och tydligare separering av gående, cyklister, bilister och tyngre trafik”, skriver länsstyrelsen.

Barometern har tidigare berättat om att grannar är oroliga för ökad trafik och för barnens säkerhet inför byggandet av den nya skolan.

Grannarna är också missnöjda med att tallskog försvinner när planerna blir verklighet. Även här får de viss uppbackning av länsstyrelsen.

”Exploatering av tallskogen strider mot kommunens egen grönstrukturplan. Det är också viktigt att kommunen kompenserar […] fullt ut för förlusten av naturvärden och den biologiska mångfalden”, skriver länsstyrelsen.

 

Fakta

Tallhagsskolan

Så blir nya skolan vid Kalmar nyckel

• Förskola med åtta avdelningar. Tillhör Förskolan Lindö.

• Hela särskolan, grundsärskola och träningsskola. Byter namn till ”Gröndalsskolan”. (Ca 50-60 elever)

• Grundskola 4-6 och fritidshem. Tillhör Lindöskolan. (ca 140 elever)

• Grundskola 7-9 med elever från Kalmarsundsskolans, Vasaskolans och delar av Funkaboskolans upptagningsområde. Ska heta ”Tallhagsskolan”. (500-550 elever)

Källa: Barn- och ungdomsförvaltningen, Kalmar kommun.

Visa mer...