Kommunanställd hotad - polisanmält

Kalmar Artikeln publicerades

En tidigare anställd på socialtjänsten hotades av en missnöjd klient under ett möte med två andra handläggare. Nu har socialförvaltningen polisanmält händelsen.

Kalmar

Det var under ett möte med två biståndshandläggare som hotet ska ha uttalats.

Det riktade sig mot en tidigare anställd på förvaltningen och vad mannen skulle göra med denne utifall han skulle träffa tjänstepersonen, skakade på huvudet, uttalade mycket fula och hårda ord och sa att han ville hämnas de personer på kommunen som gjort honom illa.

Socialnämnden har polisanmält händelsen som rubricerats som hot mot tjänsteman.