KLT stäms på 11,5 miljoner

Kalmar Artikeln publicerades

Nobina, som kör buss åt Kalmar länstrafik, stämmer KLT och dess ägare landstinget på 11,5 miljoner kronor.

Den 1 juli 2008 tecknade Kalmar läns trafik AB, KLT, ett avtal med Nobina som innebär att Nobina ansvarar för delar av den regionala busstrafiken i länet.
Sedan samarbetet startade har KLT i flera omgångar förändrat tidtabeller och lagt om turer. Förändringarna har enligt Nobina skett utanför avtalet och i längden inneburit att Nobina haft svårt att nå lönsamhet.
Det är KLT:s fel, menar Nobina och stämmer därför landstinget, som KLT numera ägs av.
Nobina anser sig har rätt till skälig ersättning för de stigande kostnader som uppkommit på grund av KLT:s förändringar av trafiken.
Samtliga förändringar innebar att det tog längre tid att utföra uppdraget. Längre tid medförde i sin tur ökade lönekostnader för chaufförerna. Nobina gör gällande att de ökade personalkostnaderna uppgått till 638 000 kronor per år. Mellan 2008 och 2013 ger det en summa på drygt 3,4 miljoner kronor.
Nobina tar i stämningsansökan till Kalmar tingsrätt upp flera förändringar som KLT genomfört och hur det har påverkat bussföretaget:
? Hösten 2010 minskade KLT turerna i Kalmar i veckorna. Trots färre turer har Nobina fortsatt betala lön i samma utsträckning till sina chaufförer. Våren året därpå beslutade KLT att gå tillbaka till den gamla turtätheten. Nobina menar att företaget förlorat 1,5 miljon kronor under denna tid.
? Under 2012 och 2013 körde KLT stråktrafik mellan Kalmar och Borgholm. Nobina hävdar att det medförde extra lönekostnader på 1,2 miljoner kronor.
? Våren 2013 startades vissa nya linjer i Kalmar tätort medan en linje togs bort. Förändringarna innebär ökade kostnader på 80?000 kronor i månaden för Nobina.
Totalt vill Nobina ha drygt 11,5 miljoner kronor i ersättning för ökande kostnader.
KLT vill i nuläget inte kommentera stämningen.
– Vi måste sätta oss och analysera det här i lugn och ro och sedan låta våra ombud yttra sig, säger Karl-Johan Bodell, trafikdirektör på KLT.
Fotnot: KLT hette tidigare Kalmar läns trafik AB. Numera ägs det av landstinget och heter Kalmar länstrafik.