Klinikchefen lovar: Vi tar kritiken på största allvar

Kalmar Artikeln publicerades

Personalbrist och stora rekryteringsproblem. Det är de två huvudskälen till turbulensen på medicinkliniken i Kalmar.

– Vi tar kritiken och oron på största allvar. Vi vill inget hellre än att nyanställa och öka antalet vårdplatser, säger Andreas Hurve, klinikchef.

2017 var ett turbulent år för personalen på medicinkliniken på länssjukhuset i Kalmar. Personalbrist tvingade fram en stor omorganisation av verksamheten som i sin tur fick många sjuksköterskor att lämna kliniken.

– Vi har gjort precis allt vi kunnat för att anpassa oss efter den verklighet vi arbetar i. I maj 2017 hade de fyra verksamheterna, stroke-, lung-, hematologi- och mag-tarm, 42 vårdplatser på avdelningen. I dag är verkligheten att vi kan bemanna 28 vårdplatser på en gemensam avdelning. Denna omställning har naturligtvis varit påfrestande på många sätt och många sjuksköterskor valde då att söka andra tjänster, säger Andreas Hurve, chef för medicinkliniken.

Men nu försöker klinikledningen att lägga turbulensen bakom sig och blicka framåt.

Avdelningscheferna Mitko Capanov och Carina Nygren Edlund jobbar tillsammans med klinikenchefen Andreas Hurve hårt och målinriktat för att förtroendet för avdelning 17 ska höjas både bland personal, patienter och anhöriga.
Foto: Mats Holmertz
Avdelningscheferna Mitko Capanov och Carina Nygren Edlund jobbar tillsammans med klinikenchefen Andreas Hurve hårt och målinriktat för att förtroendet för avdelning 17 ska höjas både bland personal, patienter och anhöriga.

– Vi tar självklart den oro som finns bland vår personal och våra patienter på största allvar. Vi brottas fortfarande med bemanningsproblem, vi har sju vakanta sjukskötersketjänster på avdelning 17, som är namnet på den sammanslagna vårdavdelningen, men vi har också rekryterat fyra nya sjuksköterskor och två som lämnade oss har kommit tillbaka. Vi arbetar efter en tydlig strategi och med en ny handlingsplan för att lösa de problem vi har, säger avdelningscheferna Carina Nygren Edlund och Mitko Capanov.

För att avlasta verksamheten på avdelning 17 har också andra verksamheter på länssjukhuset ökat sin kapacitet.

Andreas Hurve, verksamhetschef för medicinkliniken på länssjukhuset, förstår den oro som turbulensen på kliniken skapat men räknar med att verksamheten under 2018 ska stabiliseras och utvecklas.
Foto: Mats Holmertz
Andreas Hurve, verksamhetschef för medicinkliniken på länssjukhuset, förstår den oro som turbulensen på kliniken skapat men räknar med att verksamheten under 2018 ska stabiliseras och utvecklas.

– Om någon vecka öppnas sex nya vårdplatser på geriatriska kliniken där våra äldsta patienter kan få vård och infektionskliniken har redan öppnat sex tidigare stängda vårdplatser som vi har nytta av. Men självklart märks det på avdelningen att vi på ett halvår gått från 42 till 28 vårdplatser. Vi får arbeta på ett nytt sätt, vården på sjukhuset blir mer koncentrerad och kortare i tid. Vi fokuserar hela tiden på verksamheten på avdelningen, hur den kan förbättras och förändras, förklarar Andreas Hurve.

Förlusten av många sjuksköterskor med specialistkompetens på kort tid har också ställt krav på utbildnings- och samarbetsplaner.

– Vi jobbar målmedvetet med att höja kompetensen hos alla på avdelningen. Vi arbetar med utbildning sköterska till sköterska, vi har haft simuleringsövningar i svårare behandlingar, exempelvis att behandla med trombolys, vi har en snabb kedja för att få in läkare som kan stötta upp vid behov och vi förbereder en stor ombyggnad för att få mer verksamhetsanpassade lokaler. Dessutom träffas våra läkare, oavsett specialistkompetens, varje dag för att diskutera arbetet på avdelningen. Vi har tappat mycket kompetens, men vi arbetar hårt för att detta inte ska påverka vården, fortsätter Andreas Hurve.

Har patientsäkerheten försämrats under de senaste månaderna?

– Jag inget som tyder på att patientsäkerheten varit hotad, personalen har gjort ett otroligt bra arbete. Jag ser ju att antalet incidensanmälningar för allvarliga händelser inte har ökat. Däremot har antalet anmälningar orsakade av oro och osäkerhet ökat, men det tycker jag är positivt. Det visar att personalen bryr sig och reagerar om de känner oro, förklarar Carina Nygren Edlund och Andreas Hurve.

Vad tror ni om framtiden? Hur ser verksamheten ut på avdelning 17 om ett år?

– Det absolut viktigaste nu är att etablera en stabil och trygg arbetsmiljö som gör att personalen känner sig trygg och som gör avdelning 17 till en attraktiv arbetsplats som lockar andra att söka sig till. Först när vi nått den nivån är det tid att öka antalet vårdplatser igen. För vi har fortfarande medel som täcker 42 vårdplatser.

Här kan du kommentera, dela och gilla artikeln.