Klart: Får pengar till att laga Kavaljersporten

Kalmar Artikeln publicerades
Foto: Arkivbild

De senaste åren har skadorna på Kavaljersporten förvärrats kraftigt.

Många fogar och stenar har fallit bort vilket gjort att vatten trängt in i murarna och lakat ur kalkbruket. Och sedan början av april har Kavaljersporten varit avstängd på grund av rasrisken.

Länsstyrelsen har i omgångar begärt pengar från Riksantikvarieämbetet för att åtgärda skadorna. Och nu står det klart att myndigheten fått 1,5 miljoner kronor till detta. Hela arbetet beräknas kosta ungefär det dubbla och resterande pengar lägger kommunen ut.

Målsättningen är att sätta igång arbetet i augusti och det väntas sedan pågå i mellan fyra till fem månader.