Kapellet ska omvandlas till grekisk-ortodox kyrka

Kalmar Artikeln publicerades
Kapellet på Norra kyrkogården ska så småningom bli ständig hemvist för Aposteln Cleopas församling i Kalmar. "Jag längtar till den dagen", säger ärkebiskop Cleopas av Sverige, tvåa från höger, som ofta besöker sina församlingsmedlemmar i Kalmar. Från vänster Maria Kehagia, Despina Letsios, församlingsprästen Christos Letsios och Nikos Strachinis. I bakgrunden Christos Petridis.
Foto:Emma Hasselgren
Kapellet på Norra kyrkogården ska så småningom bli ständig hemvist för Aposteln Cleopas församling i Kalmar. "Jag längtar till den dagen", säger ärkebiskop Cleopas av Sverige, tvåa från höger, som ofta besöker sina församlingsmedlemmar i Kalmar. Från vänster Maria Kehagia, Despina Letsios, församlingsprästen Christos Letsios och Nikos Strachinis. I bakgrunden Christos Petridis.

Om några år ska J Fred Olsons vita kapell på Norra kyrkogården ha gjorts om till kyrka för den grekisk-ortodoxa församlingen i Kalmar. "Jag längtar till den dagen", säger ärkebiskopen Cleopas.

Han är på sitt sjunde besök i Kalmar sedan han installerades som ärkebiskop för Skandinavien för två år sedan. Barometern träffar honom på kyrkogården utanför kapellet en solig men kylig lördag.

Där finns också församlingens präst Christos Letsios, hans maka Despina och församlingsmedlemmarna Maria Kehagia, Nikos Strachinis och Christos Petridis.

– Jag ser fram emot att renoveringen av kapellets inre blir klar, säger ärkebiskop Cleopas.

– Vi ska få tillgång till det om något år, säger Maria Kehagia, en central person i den grekisk-ortodoxa församlingen.

Kapellet ritades av Kalmars förste och legendariske stadsarkitekt J Fred Olson och stod klart 1911 i samband med Norra kyrkogårdens invigning. Det ligger i kyrkogårdens södra del och skiner vitt och vackert i höstsolen. Men inuti behöver mycket göras eftersom kapellet har fungerat som förråd i ett antal år.

– Först därefter får vi inreda så att det blir en ortodox kyrka inuti, säger Maria Kehagia.

– Och då måste vår ärkebiskop vara med.

Helgens program innehåller gudstjänster och mässor, och olika möten, bland annat med församlingens råd.

– I går besökte vi de boende på Salve och bjöd på lunch. Det var många som ville prata med oss, vi delar samma tro, säger ärkebiskopen Cleopas.

Dessutom är flera luncher och middagar inbokade, med många olika inbjudna gäster. På lördagen skulle man till exempel träffa centerriksdagsman Anders Åkesson, som också sitter i kyrkofullmäktige för Kalmar pastorat, och kommunfullmäktiges ordförande Roger Kaliff (S).

– Greker älskar mat och dryck, det ger oss en chans att träffas och mötas, det är nödvändigt för oss, säger ärkebiskopen.

Många greker kom till Kalmar och Nybro i mitten av 1960-talet. De hade kanske inte tänkt sig att stanna så länge, men en hel del blev ändå kvar. Enligt Maria Kehagia bor numera cirka 700 greker i Kalmarregionen.

– Kyrkan är en del av vårt kulturarv och mycket viktig vid dop, bröllop och begravningar.

– Tidigare, innan vi hade en egen präst, kunde man få vänta väldigt länge på till exempel en begravning.

Förutom grekerna kommer också ryssar, serber, ukrainare, georgier och många andra till de grekisk-ortodoxa gudstjänsterna.

– Vi har flera flyktingar från Kolboda som deltar, säger Maria Kehagia.

Barometern gör sällskap med ärkebiskopen till den närbelägna Skogssalen, också den ritad av J Fred Olson. Efter att ha flyttat runt i olika kyrkor firar grekisk-ortodoxa församlingen numera sina gudstjänster här varje söndag. De leds av församlingsprästen Christos Letsios, som vigdes av ärkebiskopen i februari 2015.

Kyrkorummet är smyckat med blommor, ljus och ikoner inför helgens mässor, som leds av ärkebiskopen.

– Vi vill nå ut till alla, och därför har vi våra gudstjänster både på grekiska, svenska och ibland engelska. Det är viktigt att alla förstår vad som händer, säger han.

– Det kommer också många volontärer till gudstjänsterna. Det är bra, för det är de som skapar framtiden för vår kyrka.

Vid större helger, till exempel påsk, får församlingen använda sig av större kyrkor, som Heliga korsets kyrka alldeles intill.

Efter besöket i Kalmar skulle ärkebiskop Cleopas fortsätta till Lund där han skulle närvara vid påvebesöket.

– Det är väldigt viktigt att vi får enhet och sammanhållning inom den kristna kyrkan, säger han.

– Vi måste stå förenade, till exempel mot fasorna i Syrien.

Fakta

Näst största kristna kyrkan

Ärkebiskop Cleopas är kyrkligt överhuvud för nästan hela Skandinavien: Sverige, Norge, Danmark, Island och Grönland. I Sverige finns elva församlingar, där Kalmar är en av de nyaste, tillsammans med Jönköping och Borås. Dessutom finns ett kloster i Rättvik.

Den grekisk-ortodoxa kyrkan i Kalmar tillhör Konstantinopels ekumeniska patriarkat, som leds av patriarken av Konstantinopel, Bartholomeus.

De ortodoxa kyrkorna har sammanlagt 300 miljoner medlemmar och är den näst största kristna kyrkan i världen, efter katolska kyrkan.

Visa mer...