Kalmarhems nya projekt - Karlssons äng

Kalmar Artikeln publicerades

Kalmarhem vill bygga 64 nya lägenheter i Karlssons äng. Lägenheterna är fördelade på två hus.

Det kommunala bostadsbolaget har ansökt om markreservation för mark på Karlssons äng norr om Kalmar. Detaljplanen för det nya bostadsområdet blev klar tidigare i år och Kalmarhem har redan tidigare uttryckt intresse för ytterligare mark i området. Av de 64 lägenheterna som Kalmarhem vill bygga är 14 ettor, 12 tvåor och 38 har tre rum och kök. Alltsammans ska vara hyresrätter. Kommunens projekt- och exploateringsenhet rekommenderar kommunstyrelsen att godkänna markreservationen.

Kalmarhem har krav på sig från kommunen att bygga 75 lägenheter per år. Just nu bygger bolaget 102 lägenheter på Stensö i det som ska bli Skärgårdsstaden.