Kalmarhem vill satsa på utemiljö

Kalmar Artikeln publicerades

Kalmarhem vill med hjälp av Boverket för att förbättra utemiljön i fyra bostadsområden. Satsningen skulle för Kalmarhems del kosta runt 30 miljoner kronor.

Områdena som ska rustas upp om Boverket beviljar pengar är Svedjevägen i Smedby, kvarteret Konvaljen vid Stensbergsvägen, vid Arrheniusgatan i Oxhagen och Adelgatan i Funkabo.

Tanken är att Boverket och Kalmarhem ska lägga in lika mycket.

– Vi är mycket förhoppningsfulla att vi får stödet, säger Roger Holmberg (S), ordförande i Kalmarhems styrelse.