Kalmar sämst på att ge blod

Kalmar Artikeln publicerades

Kalmar ligger i botten vad gäller blodgivning. Det visar en jämförelse av blodgivarverksamheten i 13 län under 2011.

Det är nätverket Nysam som har gjort en jämförelse av blodgivarverksamheten i 13 län under 2011.
Enligt rapporten hamnar Kalmar och Gävleborg i botten vad gäller antalet blodgivare per 100 000 invånare. Flest blodgivare i förhållande till folkmängden hade Värmland, och bäst på att rekrytera nya blodgivare var Dalarna och Jämtland.
– En anledning kan vara att vi förra året gjorde en grundlig rensning bland de som står anmälda som blodgivare eftersom vi såg att många inte var aktiva längre, säger Bente Transö, centrum­­­chef för diagnostiskt centrum i?Kalmar län.
– Vi uppmärksammade redan för ett par år sedan att vi ligger lågt när det gäller antalet blodgivare, så vi har jobbat aktivt med olika aktiviteter för att rekrytera nya.
Förra året hade blodgivningen i Kalmar som mål att få 1 000 nya blodgivare vilket de också lyckades med. De har bland annat haft olika typer av aktiviteter, startat en facebook-grupp och försökt göra sig mer tillgängliga med utökade tappningstider.
Som det ser ut i dag finns det ingen blodbrist i Kalmar.
– För några år sedan klarade vi inte vår egen blodförsörjning i länet, men efter rekrytering av nya blodgivare har vi bra tillgång och klarar vår egen blodförsörjning. Vi behöver inte ta hjälp av andra mer än i extrema fall. Vi har jobbat mycket på detta, och vi kommer givetvis att fortsätta jobba för att få in fler blodgivare, säger Bente Transö.
Att ge blod är inte bara viktigt vid olycksfall. Det finns också en stor grupp patienter med blodsjukdomar som behandlas med olika blodprodukter under en lång period.
– Blodgivarna är otroligt värdefulla för oss eftersom det är en viktig behandlingsmöjlighet för många. Vi är tacksamma att vi har lyckats rekrytera så många som vi gjort, säger Bente Transö.