Kalmar och Kronoberg slås samman till nytt polisområde

Kalmar Artikeln publicerades

Från och med september 2018 bildar Kalmar och Kronoberg ett eget polisområde i Region Syd.

Barometern har tidigare berättat om planerna slå ihop Kalmar och Kronobergs län till ett polisområde och därmed flytta Blekinge till nordöstra Skåne.

Nu går polisen ut med informationen att så blir fallet i september 2018.

Patrik Oldin är polisområdeschef sydöstra Götaland. Han är positiv till förändringen.

– Det blir ingen försämring direkt, jag är positiv. Nu kommer vi ha samma gränsdragningar som länen och det blir lättare för alla. För länsborna blir det ingen direkt förändring. De enda som egentligen påverkas är de som byter område, det vill säga Blekinge och delar av Kronoberg, säger Patrik Oldin.

Förändringen innebär att Region syd därmed är tillbaka som det såg ut innan den stora omorganisationen i april 2016.

– Innan dess var det just Kalmar och Kronoberg som utgjorde ett område, säger Oldin.

Även inom lokalpolisområdet Kalmar län blir det en del förändringar.

Mönsterås kommun, som tidigare tillhörde Kalmar, kommer i fortsättningen tillhöra lokalpolisområde Västervik. Det kommer också Högsby att göra (tillhörde tidigare Nybro).

Torsås kommun byter från område Karlskrona till lokalpolisområde Nybro.

– Vi tar tillfället i akt och förändrar inom Kalmar län också. Vi ser att flödena drar åt det här hållet och flera samarbeten inom kommunerna underlättas med de här förändringarna, säger Oldin.

Kalmar och Kronoberg bildar då tillsammans ett av fem polisområden i Region Syd. De övriga är Blekinge nordöstra Skåne, Malmö, nordvästra Skåne och södra Skåne.

– Genom denna justering ser vi att vi kan stärka förutsättningarna för en bättre samverkan med våra samverkanspartners. Vi ser också att vi samtidigt kan bedriva en mer effektiv utredningsverksamhet och förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare, säger Carina Persson, regionpolischef, och fortsätter:

– Det är viktigt att poängtera att vår organisationsförändring inte kommer att påverka medborgarna. Vår operativa förmåga och service på den lokala nivån förblir alltså densamma.