Kalmar kommun markerar mot sexuella trakasserier

Kalmar Artikeln publicerades

Diskrimineringar och sexuella trakasserier får inte förekomma på kommunens största arbetsplats.

På torsdagen informerades kommunens chefer och arbetsledare om nolltoleransen.

– Det är en mycket viktig fråga för oss, säger Bertil Dahl (V).

Bertil Dahl (V), kommunalråd och ordförande i personutskottet, säger att det är viktigt att markera att det råder nolltolerans mot sexuella trakasserier i Kalmar kommun.
Foto: Mats Holmertz
Bertil Dahl (V), kommunalråd och ordförande i personutskottet, säger att det är viktigt att markera att det råder nolltolerans mot sexuella trakasserier i Kalmar kommun.

”Vi har den senaste tiden sett en mängd upprop från framförallt kvinnor i ett stort antal branscher som ger en bild av helt oacceptabla arbetsvillkor. De erfarenheter som förmedlas i uppropen speglar ett maktförhållande som tagit sig uttryck i sexuella trakasserier och övergrepp”.

Så inleds det brev som nu har skickats ut till chefer och arbetsledare inom Kalmar kommun från personutskottet och kommundirektören, i spåren av #metoo-uppropen.

I brevet framgår det tydligt att det inom Kalmar kommun är nolltolerans mot diskrimineringar, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling och att nolltoleransen gäller i alla situationer som har ett samband med arbetet.

– Vi tar upp att det råder nolltolerans, att man måste gå igenom allt som gäller, hur man ska göra om man blir utsatt och hur man som chef ska agera. Hela vårt jämställdhetsarbete handlar om att jobba med värderingar för att komma bort från diskrimineringar och sexuella trakasserier som kan förekomma. Det är en markering för oss som arbetsgivare vad vi vill i de här frågorna, säger Bertil Dahl (V), kommunalråd och ordförande i personalutskottet.

Enligt Bertil Dahl är det en mycket viktig markering.

– Det finns bara en väg att gå och det är nolltolerans mot det här. Vi har jobbat med det under en längre tid, och inte haft så många så kallade fall, men det finns ett mörkertal. Nu vill vi ta upp frågan igen genom samtal med de anställda så att det det inte finns någon som helst otydlighet i det, säger han.