Kalmar blir Årets Majkommun

Kalmar Artikeln publicerades

Arbetet med att minska barnfattigdomen resulterar nu i att Kalmar kommun blir Majkommun 2016.

– Ett tungt vägande skäl till att Kalmar blir Majkommun 2016 är att beslutet om en plan tagits på den högsta politiska nivån, givits utrymme i budgeten och att planen genomsyrar samtliga förvaltningars verksamhet. Vi uppskattar särskilt det breda engagemanget för alla barns inkludering, säger Lena Holm, Majblommans generalsekreterare.

Redan 2012 beslutades det att barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd skulle ta fram en gemensam handlingsplan för att minska barnfattigdomen.

    – Jag är glad och hedrad över den här utmärkelsen. Barnfattigdom och barns utsatthet är något vi jobbat länge med i Kalmar. Jag är särskilt glad över det arbete som varje dag bedrivs inom hela kommunen. Ska detta arbete få genomslag och göra skillnad så räcker det inte med att politiken levererar vackra formuleringar. Det måste gå från ord till handling och på den punkten tycker jag faktiskt att vi lyckats, säger Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande.