Johan Persson krävs på svar om giftiga brandröken

Kalmar Artikeln publicerades
Moderaten Jonas Lövgren vill ha svar av kommunalrådet Johan Persson om hur kommunens krishantering fungerar.
Foto: Anders Johansson
Moderaten Jonas Lövgren vill ha svar av kommunalrådet Johan Persson om hur kommunens krishantering fungerar.

Kommunens krishantering behöver krishanteras. Den slutsatsen drar moderaten Jonas Lövgren efter den allvarliga branden i Läckeby products fastighet i slutet av april.

Flera verksamheter, bland annat Giraffens köpcenter, Hotell Kalmar på Gasverksgatan och flera bostäder i området fick evakueras när kemikalier började brinna och giftig rök spreds från Läckeby products lokaler på industriområdet mellan järnvägen och Torsåsgatan.

”Det dröjde nästan två timmar innan de som råkat andas in röken fick veta vart de skulle vända sig eller vad de skulle göra”, skriver Jonas Lövgren i sin interpellation, som är ställd till kommunalrådet Johan Persson (S).

Johan Persson (S) krävs på svar om krishanteringen.
Johan Persson (S) krävs på svar om krishanteringen.

Jonas Lövgren påpekar också att det inte fanns något telefonnummer eller någon hemsida där de drabbade kunde få information, och det fanns heller ingen samlingspunkt för evakuerade.

”En sådan här hantering från kommunens sida är svår att kalla för krishantering, eller rättare sagt så kräver krishanteringen krishantering”, skriver Jonas Lövgren, och vill ha svar från Johan Persson på två frågor:

Anser han att krishanteringen fungerade på ett tillfredsställande sätt?

Vad ska förändras/förbättras i kommunens krishantering i framtiden?

Interpellationen besvaras troligen vid fullmäktigemötet nu på måndag, den 28 maj.