Järnvägskorsning öppnas till hösten

Kalmar Artikeln publicerades
Foto:Mats Holmertz

Trycket blev för stort, köerna för långa. Nu öppnas järnvägskorsningen vid början på Esplanaden igen. Trafiken har ökat på Bragebron, men inte i den utsträckning som krävs.

Barometern skrev för tre veckor sedan om hur kommunen återinvigt Esplanaden och givit den sin forna glans. De boende, skolpersonal och butiksägare vi träffade då hyllade projektet och många påpekade hur lugnt och trafiksäkert det har blivit sedan gatorna smalnats av och framförallt beroende på att järnvägskorsningen stängts. Men nu kommer den att öppnas igen.

– Ja vi har gjort utredningar och kommit fram till att vi måste öppna upp korsningen igen för att lätta på trycket på övriga vägar, säger Mattias Adolfson (S) samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Som grund för sitt beslut har man en kapacitetsutredning där man konstaterar att trafiken visserligen har ökat på Bragebron men inte i den utsträckning som man önskade. Trots att Bragebron finns så ses Södra vägen och Tullslätten som ett mer attraktivt alternativ för merparten av trafiken i området.

– Ja vi har sett hur det proppar igen på Södra vägen och på Slottsallén, det är därför vi tar det här beslutet, säger Mattias Adolfson. Vi har ett väldigt bra underlag.

Samtidigt menar utredningen att öppna eller stänga korsningen bara är en kortsiktig lösning för att påverka trafikflöden i centrala Kalmar. Det blir kapacitetssvårigheter hur man än gör. Grundproblemet är fortfarande ökade trafikmängder och framförallt en ökad järnvägstrafik. Utredarna menar att järnvägen och bomfällningar utgör en barriär genom staden och kommer att behöva hanteras för Kalmars fortsatta utveckling.

Ett problem som de som är verksamma runt Esplanaden påpekat är att det är svårt att ta sig fram på gatan för främst bussar och sopbilar för att den numera är så smal. Med utökade parkeringsplatser och bredare gång och cykelväg har det blivit svårare för breda fordon att ta sig fram på Esplanaden.

Exakt när trafiken släpps på kan han inte säga, mer än att det ska ske så fort som möjligt.