Ja till smart affär med Guldfågeln Arena

Kalmar Artikeln publicerades
Guldfågeln Arena slås ihop med omgivande fastigheter.
Foto: Patric Söderström/TT
Guldfågeln Arena slås ihop med omgivande fastigheter.

Kalmar får ja till att slå ihop Guldfågeln-tomten med omgivande fastigheter.

Därmed slipper kommunen betala stämpelskatt på 1,5 procent – drygt 3,6 miljoner kronor.

Kommunens beslut att köpa Guldfågeln Arena från Kalmar FF har väckt intensiv debatt.

I augusti berättade Barometern att kommunen planerade att slå ihop Guldfågeln-fastigheten med omgivande fastigheter. På så sätt undviks den stämpelskatt på 1,5 procent som kommunen annars skulle fått betala för köpet.

På tisdagen kom beslutet från Lantmäterimyndigheten. Fastigheterna Bilen 13, där Guldfågeln Arena ligger, får slås ihop med flera omgivande fastigheter som tillsammans ska bilda fastigheten Gasten 1.

Den nya fastigheten består av tre områden: Fotbollsarenan, tre träningsplaner för fotboll och ett större parkeringsområde. Parkeringarna är till huvuddelen avsedda för parkering för arenan, men även till viss del för träningsplanerna.

Fakta

Stämpelskatt

Kommuner betalar 1,5 procent av köpesumman eller taxeringsvärdet i samband med ansökan om lagfart. Det är det högsta beloppet skatten baseras på.

Slås två intilliggande fastigheter ihop där den nyinskaffade fastigheten utgör en del, så inlemmas den i en befintlig lagfart. På så vis utgår stämpelskatten. Lantmäteriet sköter den typen av förrättningar. Kalmar kommun har en egen lantmäteriavdelning.

Visa mer...