Ja eller nej till dyrt läkemedel

Kalmar Artikeln publicerades

Inom de närmaste veckorna kommer beskedet. Ska landstingen i Sverige rekommenderas att använda läkemedlet Spinraza eller ej.

Oskar Karlsson har en dödlig muskelsjukdom. Här är han med mamma Jenny och pappa Andreas.
Oskar Karlsson har en dödlig muskelsjukdom. Här är han med mamma Jenny och pappa Andreas.

Jenny Karlssons kamp för att hennes son Oskar ska få den dyra medicin som kan vara en lindring av de svåra besvär hans sjukdom, Spinalmuskelatrofi, ger kan snart ta en ny vänding.

Inom bara någon eller några veckor ska NT-rådet, som utfärdar rekommendationer till Sveriges landsting, ta beslut om en rekommendation gällande Spinraza.

Redan har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkat, TLV, uttalat sig om Spinraza i en hälsoekonomisk bedömning. Beskedet är positivt. Samtidigt vill TLV se en nationell lösning.

”TLV bedömer det rimligt att Spinraza skulle kunna uppfylla de förutsättningar som krävs för att acceptera en högre kostnad. Detta skulle dock, enligt TLV:s bedömning, förutsätta en förhandlingslösning mellan företag och landsting på nationell nivå för att uppnå jämlik och långsiktig tillgång till läkemedlet.”

Den stora stötestenen i utredningarna rörande Spinraza är just att läkemedlet är mycket dyrt, en spruta kostar drygt 800.000 kronor, en årsbehandling beräknas kosta 2,4 miljoner årligt med undantag för startåret, som ligger på 4,8 miljoner.

Detta faktum bekymrar Jenny Karlsson, i lördagens Barometern konstaterar hon:

”Han är en ekonomisk belastning som kräver noggrann genomgång. Det krävs möten och diskussioner från de högsta hönsen och ett noggrant övervägande om han är värd dessa pengar.”

Att Spinraza skulle vara orimligt dyrt tillbakavisas av företaget som framställt medicinen, Biogen. I en mejlintervju med SVT förklarar Johan Ström, vd för läkemedelsföretaget Biogen, att prislappen för behandling med Spinraza inte är för hög.

I ett mejl till SVT skriver Johan Ström:

”Vi har tagit betydande ekonomiska risker genom att finansiera framforskandet av Spinraza långt innan det var säkert att det skulle bli en godkänd produkt inom ett område där ingen behandling funnits. Vi är inte giriga. Vårt mål är att så många patienter som möjligt skall kunna behandlas med Spinraza. Vi har redan lyckats förhandla fram en bred tillgång till Spinraza i länder som till exempel Tyskland, Österrike och Italien.”

I Sverige har en forskningsstudie rörande Spinraza nyligen genomförts. Totalt har 17 svenska barn behandlats med Spinraza. Tidigare har internationella studier genomförts som visar att effekten av medicinen har varit god.