Invandring tyngsta valfrågan – utom i Norrliden och Oxhagen

Kalmar Artikeln publicerades

Invandring och integration är Kalmarbornas viktigaste valfråga.

Men de som bor i invandrartäta stadsdelar verkar tycka annorlunda.

Det visar Barometerns valenkät, som hittills har nästan 800 svar.

Invandring, sjukvård och brottslighet är de valfrågor som berör Kalmarborna mest. Åtminstone om man får tro Barometern:s valenkät.

Totalt har nästan 800 personer svarat på enkäten på Barometerns hemsida. Eftersom vi inte har kontroll på urvalet är den inte statistiskt säkerställd.

398 av de som svarat bor i Kalmar kommun. Allra viktigast för Kalmarborna tycks invandring/integration vara. 218 Kalmarbor har valt den som en av de tre tyngsta frågorna.

Här finns människor som är kritiska till invandringen och oroar sig för att den ska gå ut över välfärden och jämställdheten.

”Vi har tagit på oss ett enormt ansvar för människor som blir väldigt svårt att få ut i kvalificerade arbeten”, skriver en medelålders man från Ljungbyholm.

Andra anser att Sverige och Kalmar måste bli bättre på att se invandrare som en tillgång för samhället.

”Jag är inte kritisk till att det kommer hit människor från andra länder/kulturer, däremot vill jag se bättre satsningar på att få dem att bli en del av samhället”, skriver en yngre man från Sandås.

Ur enkäten

Så tycker Kalmarborna

Det gäller att ta tillvara den resurs som de nyanlända är. De små och medelstora företagen måste lyftas fram.

/Man, 50–64, Påryd, Yrkesarbetande

Det är så lätt att glömma de äldre. Tyvärr har våra lokalpolitiker glömt de äldre i samhället.

/Man, 65+, Varvsholmen, Pensionär

Folkhemmet har raserats. Ut med alla bidragsinvandrare. Slopa all invandringskostnad.

/Pensionär, Sandås

För mig är det viktigt att Sverige/Kalmar har stabila finanser och på så sätt kan skapa goda förutsättningar för befolkningen och tillväxt över tid. Vad gäller miljö vill jag se större satsningar på förnyelsebara energikällor, för el och transport.

/Man, 18–30, Sandås, Yrkesarbetande

Barnen ska prioriteras de är ju vår framtid!! Bra förskola och skola med mindre barngrupper och fler personal!

/Kvinna, 18–30, Ljungbyholm, Yrkesarbetande

Jag är mycket nöjd med hur kommunen utvecklas. Viktigast för mig är fortsatt satsning på bostäder, och att kommunen tillsammans med övriga regionen sätter ett hårdare tryck nationellt på infrastrukturbehovet i regionen.

/Man, 31–49, Oxhagen, Yrkesarbetande

Tiggeriet, utländska kriminella ligor. Den utbredda narkotikahandeln. Den ökade grova kriminaliteten. Det ökande våldet mot kvinnor som verkar gå politikerna helt förbi.

/Man, 50–64, Ljungbyholm, Yrkesarbetande

Kämpa mot onda krafter. Nazismen knackar på dörren. Hur ska vi tillsammans bemöta dem?

/Man, 31–49, Berga

Misslyckas integrationen riskerar tusentals människor fastna i utanförskap.

/Man, 18–30, Berga, Yrkesarbetande

Hur det ska bli säkrare på kvällar och helger i regionen?

/Man, 31–49, Norrliden, Yrkesarbetande

Att de försvarar valfriheten inom välfärdssektorn och att det ger svar på hur de kommer lösa våra gemensamma ökade behov inom välfärden.

/Kvinna, 50–64, Ängö, Yrkesarbetande

Hur får vi kvinnor med högre eftergymnasial utbildning att stanna kvar eller flytta till Kalmar?

/Man, 31–49, Yrkesarbetande

Högre lön o bättre schema för USK, annars försvinner intresset för utbildning o personalen söker andra alternativ.

/Kvinna, 50–64, Sandås, Yrkesarbetande

Inga bidrag till ej svenska medborgare eller religiösa Skolor/församlingar.

/Man, 31–49, Malmen, Yrkesarbetande

Mer lön och bättre arbetsvillkor till dem som arbetar med att ta hand om andra, inom vård och omsorg och med barn.

/Kvinna, 31–49, Berga, Yrkesarbetande

Transvården behöver förbättras akut. Det behövs kortare väntetider på könsidentitetsmottagningar, och fler personal. Ju längre tid transpersoner och ickebinära personer behöver vänta på att få rätt vård, ju mer suicida och destruktiva blir vi.

/Identifierar mig som annat, 18–30, Malmen

Varför låta privata aktörer åta sig göromål där det visar sig att göra i egen regi blir billigare. Måste man göra offentliga upphandlingar?

/Man, 50–64, Rinkabyholm, Yrkesarbetande

Fortsätt att utveckla Kalmar i samma positiva inriktning som nu. Bevara en grön stadskärna, låt träden finnas kvar de betyder så mycket. De är stadens lungor.

/Kvinna, 31–49, Lindsdal, Yrkesarbetande

Behövs mer än bara bryggor. Det behöver massor av bostäder utanför stadskärnan. Vi utanför stan behöver mer lokaltrafik. Salsapengen slår orättvist. Varför ska Norrliden få mest? De ställer elevgrupper mot varandra och straffar de skötsamma barnen.

/Man, 31–49, Rockneby, Yrkesarbetande

Visa mer...

Om man delar upp svaren på stadsdelar framträder en annorlunda bild. Visserligen är svaren per stadsdel ganska få, men det går att skönja ett mönster.

Stadsdelarna Oxhagen och Norrliden är Kalmars invandrartätaste, enligt kommunens senaste välfärdsbokslut. I Norrliden var 38 procent utrikesfödda 2013, och i Oxhagen var samma siffra 23 procent.

Här tycks invandring/integration inte stå högst på dagordningen. I stället är sjukvård den valfråga som engagerar flest av de svarande. Och även äldreomsorg och skola står högt på dagordningen.

”Fri tandvård. Gratis parkering vid sjukhus. Men framförallt: Mer pengar till personal på äldreboenden och sjukhus. Behövs mer utbildad personal, framförallt inom äldrevården”, skriver en yngre kvinna i Oxhagen.

Men skiljelinjerna är långt ifrån kristallklara. Sjukvård engagerar Kalmarbor i hela kommunen.

”Öka statusen & lönerna för vårdpersonal framförallt de medicinska sekreterarnas löner som släpar efter”, skriver en medelålders kvinna i Ljungbyholm.

Även närliggande välfärdsfrågor som äldreomsorg och skola verkar vara viktiga.

”Högre lön o bättre schema för USK, annars försvinner intresset för utbildning o personalen söker andra alternativ”, skriver en medelålders kvinna från Sandås.

”Jag tycker det är så sorgligt och oroväckande att det inte avsätts mer för att hålla hög kvalitet i förskola och skola”, skriver en ung yrkesarbetande kvinna.

Bara ett 30-tal personer har pekat ut bostäder – S-ledningens profilfråga – som en viktig valfråga. Även infrastruktur, som ofta beskrivs som en ödesfråga för länet, väcker ett svalt intresse. 15 personer har valt tåg/flyg/vägar som en viktig valfråga.

”Flygplatsen är av oerhört stor betydelse för främst företagen i Kalmar med omnejd. […] Jag vädjar till Kalmar och andra berörda kommuner att inse detta och att inte tveka till att ge de subventioner till flygplatsen”, skriver en pensionär i Lindsdal.

Även miljön väcker ett måttligt intresse. Ett 30-tal personer har identifierat den som en viktig valfråga.

”Miljö blir mer och mer relevant men det är inte många som talar om det och lösningar på ett sätt som gör större skillnad. Planeten är döende och det måste ges mer fokus”, skriver en studerande på Malmen.

Enkät

Håller du med?

Sjukvård, brottslighet och integration toppar Barometerns valenkät. Håller du med? Eller är det någon annan fråga som är avgörande för hur du ska rösta. Tyck till här. Där hittar du vår stora väljarenkät, där du är välkommen att fylla i vad du tycker.

Visa mer...
Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.