Braskamin orsakade brand – man döms till böter

Nybro Artikeln publicerades

En braskamin som installerats på ett ”icke fackmannamässigt” sätt gjorde att det började brinna i en villa i Nybro i februari. Räddningstjänsten kallades till platsen och kunde släcka elden.

Mannen i villan som installerade kaminen åtalades för allmänfarlig vårdslöshet vid Kalmar Tingsrätt, men nekade till brott då han ansåg att han inte varit oaktsam.

Tingsrätten gör dock en annan bedömning.

I vittnesförhör har till exempel räddningschefen berättat att fastigheten hade blivit övertänd om den lämnats orörd och att elden i så fall hade kunnat sprida sig till grannfastigheterna, trots ett bra avstånd.

Mot den bakgrunden dömer tingsrätten mannen till 70 dagsböter.