Hyrsköterskor ska lösa kris efter uppsägningar

Kalmar Artikeln publicerades
Foto: Anders Johansson

14 personer har sagt upp sig från länssjukhusets medicinklinik. Ingen har sökt tjänsterna som har legat ute sedan i maj. Inom två veckor kommer det sannolikt att tas in bemanningssköterskor för att lösa personalkrisen.

– Vi planerar utifrån den förutsättningen, säger klinikchefen Andreas Hurve.

Situationen är aktuell för hela kliniken, men det är i första hand klinikens hjärtavdelning som Andreas Hurve har uttalat sig om. Hur många tjänster eller arbetstimmar det rör sig om är ett personalärende som han inte vill diskutera offentligt.

– Den indikation som vi har fått från sjukhusledningen och resursenheten är att vi ska bemanna 24 vårdplatser på hjärtsektionen. För att de ska kunna vara öppna behöver vi ha ett visst antal pass där det finns bemanningspersonal, säger Andreas Hurve, chef för medicinkliniken.

”Jag har inte fått besked om att vi inte ska få hyrpersonal, så vi planerar ju utifrån den förutsättningen.”

Han vill inte rakt ut svara varken ja eller ett nej på frågan om det kommer att anställas personal från bemanningsföretag inför den 17 september, som är datumet då klinikens nya schemaperiod börjar och rekryteringsfrågan ska vara löst. Däremot har han meddelat sjukhusledningen att hans personal, med de avhopp de har haft, inte kommer att kunna möta kravet på att ha 24 öppna vårdplatser på hjärtavdelningen.

– Jag har inte fått besked om att vi inte ska få hyrpersonal, så vi planerar ju utifrån den förutsättningen, säger Andreas Hurve.

– Jag har konstaterat att vi inte har kapacitet på egen hand, men sen är det upp till mina högre chefer att se om den kostnaden står i paritet till den nytta vi får, alltså antalet vårdplatser.

Väntar du på något form av beslut?

– Nej, jag har ju uppfattat att vi har fått klartecken att vi ska bemanna för 24 vårdplatser.

Andreas Hurve, chef för medicinkliniken, räknar med hans verksamhet kommer att behöva ta in bemanningspersonal för att klara resursbristen. Han kan dock inte ge ett klart besked om hur lösningen blir.
Foto: Mats Holmertz
Andreas Hurve, chef för medicinkliniken, räknar med hans verksamhet kommer att behöva ta in bemanningspersonal för att klara resursbristen. Han kan dock inte ge ett klart besked om hur lösningen blir.

Uppgifterna om att fler bemanningssköterskor, utöver de tre som redan finns på kliniken, ska in i verksamheten kommer från en av klinikens sjuksköterskor som Barometern har varit i kontakt med.

Enligt sjuksköterskan är det sammanlagt 15 platser som saknas på hela medicinkliniken. 14 av dem har sagt upp sig på grund av den pressade och slitsamma arbetssituationen och de tjänster som har legat ute sedan i våras har inte haft en enda ansökan, berättar sjuksköterskan.

Frågan är kontroversiell, bland annat på grund av att hyrpersonalen ofta tjänar mer än dubbelt så mycket som de ordinarie.

”Jag tror inte att det finns någon verksamhetschef som inte drar sig för att gå till sjukhuschefen och förklara att man behöver hyrpersonal. Det är en väldigt stor sak att göra det”

Klinikchefen Andreas Hurve säger att det inte är fastställt hur lösningen blir, trots att det bara är två veckor kvar.

Han poängterar att man i första hand vill nyanställa, i andra hand ta personal från sjukhusets interna resurspool och att bemanningspersonal är den sista utvägen när resurserna inte räcker till. Han skriver under på landstingets mål att vara helt hyrbolagsfria 2019.

– Bemanningspersonal löser ett temporärt problem med att bemanna verksamheten. De kommer in och gör en insats när vi inte förmår att ha personal själva. Att vara beroende av bemanningsföretag är inget vi strävar efter, men omständigheterna just nu i hela landet är att det är väldigt svårt att hitta sjuksköterskor.

– Jag tror inte att det finns någon verksamhetschef som inte drar sig för att gå till sjukhuschefen och förklara att man behöver hyrpersonal. Det är en väldigt stor sak att göra det, det ska man vara medveten om.

Andreas Hurve kan inte svara på när eller hur en lösning på hans akuta personalbrist kommer att fastställas.

– Ovanför min chef finns åtminstone två eller tre lager till som är med i den här processen. Jag vet inte vem som är slutleverantör av beslutet.

Överst i denna maktkedja är landstingsstyrelsen där Anders Henriksson (S) är ordförande. Han berättar för Barometern att han inte känner till att det kommer att tas in bemanningspersonal på medicinkliniken i september och att den typen av beslut inte har något med politik att göra, utan att det är något som sjukhusledningen ansvarar för.

Barometern frågar klinikchefen Andreas Hurve om det finns någon av hans chefer, eller chefers chefer, som vi kan prata med för att få en tydligare bild.

– Jag tror inte att de högre beslutsnivåerna kanske har så mycket mer att tillägga heller. De har ju andra saker att fundera på också. Det här är inte deras allra största fråga de ägnar dagarna åt.

Jag har bara svårt att ta in det är så kort tid kvar, att det saknas resurser och att ingen i organisationen kan bekräfta hur det ska lösas.

– Jag var i kontakt med min chef i början av augusti och förklarade hur läget såg ut. Sedan dess har jag utgått från att det har varit 24 vårdplatser som gäller. Jag tror inte att det kommer att ändras.

Läs fler av våra publiceringar kring medicinkliniken: