Hon vill ha varma och halkfria gator

Kalmar Artikeln publicerades

Halkfria gator och gångbanor tack vare returvärme. Det vill Folkpartiets Anna-Britt Wejdsten att kommunen­ och Kalmar Energi ska titta närmare på.

– Det handlar om tillgänglighet för alla människor, säger hon när Barometern träffar henne i snömodden på Storgatan.
Anna-Britt Wejdsten föreslår att kommunen tillsammans med Kalmar Energi utreder om returvärme från fjärrvärmenätet kan användas till att värma gator, torg och gångbanor så att de hålls fria från snö och is.
– Jag menar naturligtvis inte att man ska gräva upp gatorna för detta, utan att man ska göra det i samband med andra åtgärder, säger Anna-Britt Wejdsten, som nu lämnar in en motion i ärendet.
Hon menar att det innebär stora vinster, både för den enskilde och för samhället, om gator och trottoarer kan hållas snöfria genom markvärme.
– Halkolyckor skulle kunna undvikas, de leder ofta till lidande för drabbade och stora kostnader för samhället. Och behovet av snöröjning skulle minska, både för fastighetsägare och för kommunen.
Anna-Britt Wejdsten håller fram Borås som ett bra exempel där returvärme från fjärrvärmenätet används för att hålla gatorna isfria.
– Jag har min dotter där, så jag har sett att det fungerar. Nu vill jag att kommunen utreder frågan här i Kalmar, säger hon.