Högtflygande planer vid cellgraven

Kalmar Artikeln publicerades
NCC och Kärnhem vill bygga 19 våningar högt hus med bostadsrätter intill cellgraven.
Foto:Erséus Arkitekter AB
NCC och Kärnhem vill bygga 19 våningar högt hus med bostadsrätter intill cellgraven.

NCC och Kärnhem vill bygga ett punkthus om 19 våningar intill pulkabacken i cellgraven. Byggfirmorna har lämnat en begäran om markreservation via direktanvisning till kommunen.

Planen är att bygga bostadsrätter i ett smalt, cirka 60 meter högt, svart punkthus i korsningen. Förutom 19 våningar, som räknat på tre meter per våning, planeras för café i bottenplan samt ett underliggande parkering. Företagen menar att byggnadens slanka form lämnar ett "mycket litet fotavtryck på marken och påverkar omgivningarna på ett minimalt sätt." Med restaurangen eller caféet tänker de sig att byggnaden ska bidra till ett ökat stadsliv i området och koppla ihop det kommande kulturkvarteret vid gamla posten med stadsparken, konstmuseet och slottet.

"Vi är övertygade om att denna publika del av entréplanet dessutom bidrar till att utveckla grönområdet i sydost. Denna öppna gröna yta inbjuder till spontanlek och fotboll på sommaren och på vintern kanske pulkaåkning - allt medan föräldrar intar en fika precis bredvid."

Placeringen av huset är tänkt intill den befintliga pulkabacken och fastigheten är på skisserna kompletterad med terrassering av marken för uteservering.

Vidare är ambitionen att det från huset ska ges en spektakulär utsikt och samtidigt ge staden en ny siluett. Lägenheterna blir allt från 1:or till 5:or. Vad gäller parkeringsmöjligheter är tanken att där ska finnas en bilpoolslösning samt cykelpool med el- och lådcyklar.