Härifrån skulle Kalmar räddas från bomberna

Kalmar Artikeln publicerades
Inuti ser det verkligen ut som ett bombnedslag, men de här valven byggdes för att vara bomsäkra. Den dolda ledningscentralen mitt i Kalmar visas av Samuel Palmblad från Kulturparken Småland i Växjö, länsmuseets chef Örjan Molander och länsantikvarie Birgitta Eriksson. 4 bilder
Foto:Paul Madej
Inuti ser det verkligen ut som ett bombnedslag, men de här valven byggdes för att vara bomsäkra. Den dolda ledningscentralen mitt i Kalmar visas av Samuel Palmblad från Kulturparken Småland i Växjö, länsmuseets chef Örjan Molander och länsantikvarie Birgitta Eriksson.

Från fritt fall till brännande aktuell fråga på bara några år. Gamla skyddsrum och ledningscentraler är dolda minnen som har blivit heta igen. Nu har de blivit en bok.

– Det var verkligen inte vad vi trodde när vi började med det här arbetet, säger länsantikvarien Birgitta Eriksson och visar fram årsboken för Kalmar län, Dolda minnen.

Den berättar om totalförsvarets anläggningar i sydöstra Sverige under kalla kriget och är skriven av Samuel Palmblad, 1:e antikvarie vid Kulturparken Småland i Växjö.

– Jag kom till Växjö 2002 och letade upp min gamla krigsgrupperingsplats, men den var helt förstörd, säger han.

– Allt höll på att försvinna i det tysta, det var fritt fall, men nu är det helt annorlunda, säger Samuel Palmblad och syftar på det förändrade säkerhetspolitiska läget.

Presentationen av boken sker framför en sliten trädörr i norra vallen på Olof Palmes gata.

– Här fanns en luftskyddscentral som skulle skydda Kalmarborna från bombanfall under andra världskriget, säger Samuel Palmblad och välkomnar oss in.

Det är trångt, det är mörkt och fuktigt och det luktar gammal potatiskällare. Golvet är täckt av leriga plankor och här och var ligger gammalt bråte.

– Här fanns plats för 30 personer, dels kvinnliga telefonister som skulle ta emot alla meddelanden och vidarebefordra dem till ledningen i rummet intill, säger Samuel Palmblad samtidigt som han lyser upp det kompakta mörkret med sin mobiltelefon.

– Men här fanns inga bekvämligheter, inte ens en toalett.

Luftskyddscentralen togs i bruk i början av andra världskriget, men användes bara vid övningar, aldrig i skarpt läge.

– Ganska snart insåg man att den var alldeles för liten och så småningom ersattes den av den betydligt större anläggningen uppe vid Norra kyrkogården, säger Samuel Palmblad.

Nu är den gamla ledningscentralen tom och helt förfallen, men tidigare fungerade den som förråd av kommunens blomsterlökar.

Boken Dolda minnen ges ut av länsstyrelsen, länsmuseet och Kalmar läns hembygdsförbund och följer på de två tidigare Byggda minnen och Grävda minnen. Seija Nygren på länsmuseet svarar för layouten och Daniel Tedenlind vid länsstyrelsen har varit projektledare.