Hårdare lag mot äktenskap med barn

Kalmar län Artikeln publicerades
Foto:Tomas Oneborg/SvD/TT

Det blir hårdare regler mot barnäktenskap. Det stod klart på fredagen sedan regeringen meddelade att man nu vill snabbutreda frågan.

Detta efter att Alliansen tillsammans Sverigedemokraterna har hotat att köra över regeringen och tvinga fram en lagändring.

Frågan är hyperaktuell, bland annat med anledning av den 14-åriga, gravida Mönsteråsflickan Aisha, som Barometern-OT berättat om flera gånger.

Aisha kan ha varit så ung som 10 år när hon blev bortgift. Hon har kommit att bli en symbol för barnäktenskap och också för en oförmåga bland svenska myndigheter och kommuner att hantera ett komplext problem.

För 380 dagar sedan sade justitieminister Morgan Johansson (S) att frågan var viktig och skulle utredas. Men sedan har inget hänt.

Detta fick bland annat Liberalernas partiledare Jan Björklund att driva på för att Alliansen, tillsammans med Sverigedemokraterna skulle strunta i regeringens ”senfärdighet” och kräva en lag via ett beslut i Civilutskottet.

I går, fredag, bjöd så regeringen in de borgerliga och Vänsterpartiet för att diskutera just barnäktenskap.

Enligt Morgan Johansson fanns det på mötet en samsyn om en lagändring. Frågan om vad som nu händer med Alliansens initiativ i civilutskottet hänvisar han till de borgerliga.

– Men jag skulle nog säga att de flesta blev ganska nöjda med det sätt som regeringen arbetar nu, säger justitieministern.

Barnäktenskap har aktualiserats i takt med den stora flyktingsströmmen under 2015. Förra våren uppgav Migrationsverket att man identifierat 132 gifta barn i 80 kommuner som placerats med sina vuxna "makar".

14-åriga Aisha är en av dem. Mönsterås kommun fosterhemsplacerade henne på annan ort. Men Barometern kunde i gårdagens tidning berätta att förvaltningsrätten upphävde beslutet, bland annat med motiveringen att 14-åringen hade varit drivande i att ha sex.

Detta har fått Barometerns läsare i Facebookkommentarer och även Barnombudsmannen att ifrågasätta om barnets bästa verkligen är ledord i Sverige. Regeringens långsamma hantering av ärendet är ett svek mot barnen, menar flera läsare.

Vad som ligger bakom det faktum att frågan tagit tid har varit svårt att få ett svar på. Barometern har i flera dagar försökt att få en intervju med barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Hon har dock två gånger backat från uppgjorda intervjutider.

Även Morgan Johansson har, trots löfte om svar, valt att inte återkomma.

I ett skriftligt svar meddelar dock Åsa Regnér att regeringen har arbetat aktivt med frågan på flera sätt under lång tid.

Bland annat ”har myndigheter som Migrationsverket och Skatteverket skärpt sina rutiner och Socialstyrelsen har tagit fram vägledning till kommunerna.”

”Den nuvarande lagstiftningen är relativt ny, från 2014, och det är ovanligt att se över lagstiftning så snart efter att den trätt i kraft. Nuvarande lagstiftning är främst avsedd för att förhindra barnäktenskap när den ena personen bor i Sverige. Nu står vi i och med den stora migrationen som varit inför andra och delvis nya situationer när båda makarna kommer hit och de redan är gifta och den ena eller båda är barn.”

”Vi ser att de åtgärder som vidtagits inte räcker för att skydda barn mot barnäktenskap och tillförsäkra att alla barn får de rättigheter de har som barn. Därför ser vi överlagstiftningen för att säkra upp att barn i Sverige inte ska vara gifta.”