Hårda regler för skolskjuts

Kalmar Artikeln publicerades
Arianna De Simone är en av de elever i Kalmar kommun som inte har rätt till gratis skolskjuts i och med att hon bor för nära skolan.
Foto: Henrik Nilsson
Arianna De Simone är en av de elever i Kalmar kommun som inte har rätt till gratis skolskjuts i och med att hon bor för nära skolan.

I ett e-mejl till kommunen uttrycker en högstadieelev missnöje möt de hårda skolskjutsreglerna i kommunen. Mats Linde på Barn- och ungdomsförvaltningen menar att reglerna måste vara hårda.

Måndagen den 20:e augusti är sommarlovet slut och det är återigen dags för kommunens grundskolor att slå upp dörrarna. Men det är inte självklart för alla elever att ta sig till skolan, Arianna De Simone går i åttonde klass på Falkenbergsskolan och uttrycker både oro och missnöje med beslutet om att hon och hennes grannar inte har rätt till gratis busskort från skolan.

”Om skolan då ska vara gratis så förutsätter ni att elever som bor 4,9 km från skolan ska promenera till skolan varje dag till och med när det är snöstorm?! Ni skriver också i brevet ni skickat ut att cykelvägen ska vara säker. Måste en skolelev få ett träd på sig för att ni ska förstå att ni inte kan utsätta oss för detta.”, skriver Arianna De Simone i ett e-mejl till Barn- och ungdomsförvaltningen.

Mats Linde, förvaltningschef på Barn- och ungdomsförvaltningen, säger att regelverket är tydligt och att det inte går att göra undantag om det inte är speciella fall.

– Vart man än drar längdgränsen för vilka som har rätt till busskort är det alltid någon som hamnar på fel sida. Jag har sett förslag om att gränsen ska vara ett område på 100 meter eller kanske ett helt bostadsområde, men det finns alltid de som bor precis utanför och blir missnöjda.

Reglerna för vem som har rätt till busskort handlar om längden mellan hemmet och skolan och hur säker den vägen är.

– För att ett förskolebarn ska få busskort ska hen ha minst två kilometer till skolan, den gränsen för en högstadieelev är istället fem kilometer. Det är naturligt för oss att en 15-åring klarar sig bättre själv än vad en 6-åring gör, säger Mats Linde.

Trots att det oftast inte görs några undantag från reglerna finns det de elever som har rätt till dispens.

– Antingen om det är av ett personligt skäl, någon typ av handikapp till exempel, eller om vägen till och från skolan är osäker kan eleven ha rätt till busskort ändå. Ett exempel på osäker väg är att eleven skulle behöva korsa, eller gå längs med, e22:an utan ordentliga gångtunnlar eller liknande, säger Mats Linde.

För att se hur lång väg en elev har till skolan hänvisar Mats Linde till ett verktyg på Kalmar kommuns hemsida som visar den kortaste och säkraste vägen från en adress till en skola.

Vilka elever har...

rätt till busskort?

Förskolan: Minst 2 kilometer till skolan.

Lågstadiet: Minst 3 kilometer till skolan.

Mellanstadiet: Minst 4 kilometer till skolan.

Högstadiet: Minst 5 kilometer till skolan.

Dispens: Vid personliga hinder så som handikapp eller att skolvägen anses osäker.

Visa mer...