Hälften av lärarstudenterna hoppar av

Kalmar Artikeln publicerades

En av fem studenter hoppar av efter ett års studier. Efter tre år har så många som hälften slutat. Allra värst är det på ämneslärarutbildningen.

Det visar en stor rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, där avhoppen från de tio största programmen för yrkesexamen har sammanställts och analyserats.

Läkarutbildningen ligger i topp, där stannar nästan nio av tio studenter kvar, medan det är sämst för blivande ämneslärare.

På Linnéuniversitetet har hälften av ämneslärarstudenterna lämnat utbildningen efter tre år. Det placerar Linnéuniversitetet ungefär i mitten av statistiken, som toppas av Luleå tekniska högskola, där 78 procent av lärarstudenterna stannar kvar.

För två andra av Linnéuniversitetets utbildningar, grundlärare och förskollärare, är siffrorna något bättre. Där är 76 procent, alltså tre fjärdedelar, av studenterna kvar efter tre års studier.

Författarna bakom UKÄ-rapporten resonerar också kring vilka faktorer som främst påverkar avhoppen.

Framför allt är det studenter med låga gymnasiebetyg som hoppar av sin högskoleutbildning. På ämneslärarutbildningen är söktrycket lågt och dit söker sig många studenter med relativt låga studiemeriter från gymnasiet. Det i kombination med att ämneslärarprogrammet är en lång och teoretiskt krävande utbildning leder till stora avhopp, enligt författarna.

De tio yrkesutbildningar som har analyserats är civilingenjör, sjuksköterska, högskoleingenjör, ämneslärare, förskollärare, grundlärare, socionom, jurist, civilekonom och läkare.

Sju av utbildningarna ges vid Linnéuniversitetet (se statistik här intill).

Fakta

Flest blivande sjuksköterskor stannar kvar

Universitetskanslersämbetet har undersökt avhoppen på tio av landets yrkesexamensprogram. Här är siffrorna för de sju utbildningar som finns vid Linnéuniversitetet.

Utbildningsprogram Procent kvar efter 2 term Efter 6 term

Sjuksköterska 94 81

Högskoleingenjör 88 60

Ämneslärare 71 51

Förskollärare 86 76

Grundlärare 91 76

Socionom 91 79

Civilekonom 91 59

(Källa: Universitetskanslersämbetet)

Visa mer...