Gudsdebatt drog storpublik

Kalmar Artikeln publicerades
Christer Sturmark, ordförande i Humanistiska förbundet mötte pastor Vesa Annala i debatten om Guds existens. Tommy Dahlman, i mitten, var moderator.
Foto:Emma Arenius
Christer Sturmark, ordförande i Humanistiska förbundet mötte pastor Vesa Annala i debatten om Guds existens. Tommy Dahlman, i mitten, var moderator.

Lorensbergskyrkan fylldes när humanisten Christer Sturmark debatterade Guds existens med Vesa Annala, frikyrkopastor.

De två debattörerna talade snabbt och refererade flitigt till filosofer och forskare. Åhörarna fick ett tillfälle att damma av begrepp som axiom, kreationism, evolution och metafysik. Kanske inte alldeles enkelt, men intressant, konstaterar ett äldre par i publiken.

Vesa Annala fick inleda debatten och presenterade sina bevis för att Gud existerar: uppståndelsen, medvetandet och den intelligenta designen, det vill säga tanken att livet på jorden är för komplext för att kunna ha uppstått och utvecklats enbart genom slump och urval. Själva sättet att tänka kring frågan, menar han är ett gudsbevis.

– Gud är grunden för all existens. Varför finns någonting i stället för ingenting? Guds vilja ligger bakom vår existens. För mig är det svårt att tänka att något uppstår ur inget. I Sverige har vi föreställningen, eller vanföreställningen, att man kan bevisa att Gud inte finns, säger Vesa Annala i sitt anförande.

  Christer Sturmark hävdar att det däremot finns goda skäl att tro att det inte existerar någon gud.

  – Människor har evolverat i den här världen. Det vore konstigt om våra hjärnor inte rustats för att förstå den. Hjärnorna som selekterats fram är de som bäst kan begripa världen, säger han.

  Moral menar han har uppstått i evolutionens urval då empati och samarbete har varit en framgångsväg för överlevnad.

  - Behovet av Gud är allmänmänskligt. Varför skulle evolutionen skapa det?, kontrar Vesa Annala.

  Debattörerna stod konsekvent långt i från varandra under debattens 90 minuter. Men Christer Sturmark fick ovationer för att han gått med i Facebookgruppen Mitt kors, en grupp som uttrycker solidaritet för kristna som förföljs och hotas till livet för sin tro.

  – Jag solidariserar alltid med människor som förföljs för sin livsåskådning. Man ska inte alltid behöva tala i egen sak, säger Sturmark som menar att den sekulära samhällsordningen är av yttersta vikt för att människor med olika livsåskådning ska kunna samexistera.

  Publiken fick sms:a in sina frågor till moderatorn Tommy Dahlman som också arrangerade debatten. Det är ganska svårt att hitta debattörer för den kristna sidan.

  – Det är inte så många som vågar. Kyrkan behöver utveckla sina argument, säger han.