"Går inte ogiltigförklara barnäktenskap"

Kalmar Artikeln publicerades

Efter Barometerns artiklar om en gift 14-årig flicka från Mönsterås kommun skrev Jonas Lövgren en motion där han ville att Kalmar skulle införa riktlinjer och praxis där det framgår att gifta barn ska separeras från sin partner. Han vill också att kommunen ska verka för att ogiltigförklara de äktenskap där ena partnern är ett barn. Nu har socialchef Cecilia Frid yttrat sig.

Hon menar att det inte finns något lagstöd för att ogiltigförklara äktenskap men att det kanske inte är det som är det viktiga utan att barnets bästa måste sättas i centrum. Hon påpekar också att det är olyckligt om frågan om åtgärder för att stävja barnäktenskap får en alldeles för enkel verklighetsbeskrivning.

"Det saknas i dag stöd för summariska ingrepp i människors val av familjebildning." Men menar samtidigt att socialtjänsten aldrig får bli passiv i de fall där det förekommer misstanke om tvång eller övergrepp.