Framtiden finns i den svenska skogsnäringen

Smedby Artikeln publicerades
Skogen är inte bara Sveriges utan även Martin Danielssons och Viktor Peterssons framtid. De stortrivs på Ingelstorpsskolan och med sina yrkesval. 3 bilder
Foto:Mats Holmertz
Skogen är inte bara Sveriges utan även Martin Danielssons och Viktor Peterssons framtid. De stortrivs på Ingelstorpsskolan och med sina yrkesval.

Skogen är viktig för Sveriges tillväxt och utveckling.

Brist på utbildad arbetskraft kan hämma utvecklingen.

Ingelstorpsskolan satsar för att möta framtidens behov.

Hushållningssällskapets skogsutbildning har gått in i en ny fas.

Numera finns eleverna på Ingelstorpsskolan utanför Smedby, där Hushållningssällskapets Skogscentrum på tisdagen invigde nya moderna lokaler.

– Det här ger oss möjlighet att bredda och utveckla utbildningen för att möta de behov som näringen så väl behöver, säger vd:n Mats Halling.

Satsningen är resultatet av ett samarbete mellan Hushållningssällskapet och Kalmar kommun, som ställer lokaler och skog till förfogande.

Skogen har länge varit Sveriges viktigaste exportvara och starkt bidragit till landets välstånd. Ingenting tyder på att den i framtiden kommer att få mindre betydelse, snarare tvärtom.

Enligt Boverket kommer det närmaste åren behöva byggas 700000-800000 nya bostäder. Detta ses av bedömare som ytterligare ett bevis på att skogsnäringen går mot en ljus framtid.

– Skogsnäringen är en framtidsbransch. I dag avverkar vi mindre än tillväxten. För att möta efterfrågan måste utbildningen öka, sade Håkan Benschjöld från Södra innan han tillsammans med kommunalrådet Johan Persson invigde de nya lokalerna på Ingelstorpsskolan genom att såga av en tallstock.

Skötseln av den svenska skogen utförs till stor del av mindre företag.

Många av dessa har varit verksamma sedan 1980-talet och en generationsväxling närmar sig.

Behovet av arbetskraft är i dag så stort att de ungdomar som väljer att utbilda sig inom skogsbruk på Ingelstorpsskolan kan vara nästan säkra på att få jobb.

– De som utbildar sig i dag har en fantastiska utsikter framför sig. Det som sker här på skolan är ett lyft för näringen, säger skogsförvaltare Börje Gunnarsson.

Många entreprenörer har svårt att hitta folk. Inom Hushållningssällskapet pågår dessutom ett samarbete med Arbetsförmedlingen för att få fler nyanlända att jobba med skog.

Viktor Petersson, Ålem, och Martin Danielsson, Vena, är två av eleverna som just nu går på Ingelstorpsskolans skogslinje. De har gjort sina val och vet vad de vill arbeta med i framtiden.

– För mig har det aldrig varit någon tvekan. Det är det här jag vill göra. Skogsarbete innebär frihet, säger Martin Danielsson.

Både han och Viktor Petersson prisar utbildningen och stormtrivs på skolan bland kamrater som delar samma intresse.

– Genom att vi bor på skolan skapas en väldigt fin gemenskap. Vi blir nästan som en familj, säger Viktor.