Förvärv och högre priser lyfter Bergs Timber

Kalmar lån Artikeln publicerades
Foto:Paul Madej

Börsnoterade Bergs Timber – med huvudkontor i Mörlunda och fabriker i bland annat Broakulla, Gransjö, Orrefors och Nybro – gör ett ekonomiskt lyft enligt årsbokslutet.

Trävarukoncernen ökade omsättningen från 894 miljoner kronor till 1, 24 miljarder kronor. Vinsten efter skatt blev 25 miljoner vilket är en kraftig förbättring mot minusresultatet på tre miljoner året innan.

Omsättningsökningen förklaras främst av förvärven av sågverken i Broakulla och Vimmerby samt att byggboomen ökat utleveranserna och priserna på sågade varor har stigit.

Produktionen av sågade trävaror uppgår till 462 000 kubikmeter vilket är en ökning med 125 000 kubik.

”Produktionen följer uppgjord plan och vi är nöjda med att Vimmerbysågen nu är helt integrerad i Bergs Timber. Vårt orderläge inför hösten är bra och vi räknar med att komma in i vinterperioden med relativt låga lager. Det förbättrade resultatet och konjunkturläget gör att styrelsen nu föreslår stämman att besluta om utdelning med 0,05 kronor per aktie” skriver styrelsen i bokslutet.