Företagare måste betala skatter efter byggkonkurs

Kalmar Artikeln publicerades
Foto:TT

När bolaget försattes i konkurs fanns en dryg halv miljon kronor i obetalda skatter. Pengar som ägaren måste vara med och betala.

I slutet av oktober 2015 lämnades en konkursansökan in mot ett byggföretag i Kalmar.

Bristen i konkursboet uppgick till 3,3 miljoner kronor. Tillgångarna är så begränsade att det står klart att staten inte kommer att få någon utdelning.

När Skatteverket granskade ärendet visade det sig att inga skatteinbetalningar gjorts innan konkursen, trots att det, enligt Skatteverket, fanns likvida medel i bolaget.

Som ensam styrelseledamot i bolaget riktades därför ekonomiska krav på totalt 505 000 kronor mot denne. I ett beslut har nu Skatteverket slagit fast att han solidariskt med det konkursdrabbade företaget, i vilket det inte finns några tillgångar, måste betala skulden.