Fojo vill jobba bort fake news med nytt kunskapscenter

Kalmar Artikeln publicerades

Journalistinstitut vill inrätta ett kunskapscentrum mot felaktigheter på nätet. De vill att funktionen ska vara i gång i samband med valet 2018.

Problemet med fake news på nätet har bara ökat. Trots insatser från jättarna Facebook och Google så är felaktigheter som sprids som nyheter ett växande problem. Nu vill FOJO, fortutbildningsinstitutet för journalister, i Kalmar införa ett kunskapscenter som är helt vigt åt "fake news".

– De senaste årens diskussion om felaktigheter på internet och dess samhällsföljder har emellanåt varit alldeles för ytlig. Inte minst journalistiken har varit betydligt bättre på att peka ut flisorna i de sociala mediernas ögon än att erkänna bjälkarna i sina egna. I den här rapporten har vi försökt visa på de problem både på och utanför redaktionsgolven som måste lösas för att vi ska kunna ta nästa steg i faktagranskandet, säger journalisten Jack Werner som tillsammans med Fojos utvecklingschef Lars Tallert skrivit en rapport i ämnet.

Centret ska redovisa forskning och utveckling av metoder, verktyg och modeller för faktagranskning. De ska arrangera utbildningar och arrangera debatter.

Det nya kunskapscentrum föreslås att vara i gång i samband med valet 2018 och att därefter hoppas de att det blir en långsiktig resurs för svenska aktörer.

- Det här är ett samhällsproblem som branschen och alla journalister behöver kraftsamlas kring, och då kan Fojo vara arenan, säger Fojos verksamhetschef Kersti Forsberg.