Flera vägar rustas upp – så påverkas trafiken

Kalmar Artikeln publicerades
Nya vägarbeten väntar bland annat på Västra Sjögatan/Strömgatan
Foto: Mats Holmertz
Nya vägarbeten väntar bland annat på Västra Sjögatan/Strömgatan

I höst kommer flera ombyggnadsprojekt i centrala Kalmar köra igång. Flera vägar ska förbättras. Något som i olika grad kommer påverka framkomligheten för biltrafiken.

Efter Ironman har det blivit dags för flera vägar i centrala Kalmar att rustas upp. Under hösten kommer korsningen mellan Norra vägen och Esplanaden att byggas om för att förbättra trafiksäkerheten, och i dagarna påbörjas även ombyggnaden av Strömgatan. Under arbetet kommer gatan att vara avstängd, men någon större påverkan räknar inte Stefan Larsson, enhetschef för trafik, markupplåtelse och evenemang på Kalmar kommun, att något av projekten kommer innebära för Kalmarborna.

Foto: Mats Holmertz

– När korsningen byggs om kommer framkomligheten påverkas på så sätt att det emellanåt kan bli köbildningar. Men någon hel avstängning är inte aktuellt. I så fall kommer arbetet att ske på natten. Butikerna ska inte bli drabbade.

– Likadant vid Strömgatan när den delen görs. En viss påverkan blir det ju, men det är inte så att man stänger ute någon. Tillgängligheten är jätteviktig vid större ingrepp.

Inför byggstarten har Kalmar kommun på olika sätt gått ut med information om hur projekten kommer genomföras. Delvis på kommunens hemsida, men även genom informationsmöten.

– När det gäller Strömgatan har vi haft infomöte i början på förra veckan då vi träffade boende runtomkring som kan bli berörda, uppger Stefan Larsson.

Samtidigt menar Stefan Larsson att det varken är arbetet på Strömgatan eller korsningen vid Norra vägen som kommer märkas av mest vad gäller trafikframkomligheten de närmaste veckorna.

– Vi har en del beläggningsarbeten som kommer att påbörjas efter Ironman. Det är de som kommer att påverka trafiken mest, och där har vi gått ut med information på vår hemsida, säger Stefan Larsson.

Har ni fått några reaktioner från allmänheten?

– Nej, folk förstår ju att det måste göras. Däremot får vi höra om det inte är gjort. Och det är bra, så att vi är på hugget och kan åtgärda det. När beläggning slits är det inte bara ytskiktet utan även det som är under som påverkas. Så det är viktigt med de arbetena så att det inte slits för mycket och blir ojämnt.

Höstens vägprojekt

Beläggningsarbeten vecka 34 - 36

Här kommer justerings- och beläggningsarbeten att utföras dag-, kvälls- och nattetid, dygnet runt.

Lorensbergsleden

Ståthållaregatan

Trädgårdsgatan

Verkstadsgatan

Erik Dahlbergs väg

Trafikpåverkan: Störningar och väntetider kommer att uppstå - om möjligt välj annan väg. Följ skyltning och trafikvakter, var försiktig och rädd om de som jobbar på vägen.

Källa: Kalmar kommun

Visa mer...

Höstens vägprojekt

Här kommer gatorna rustas upp

Ombyggnation av Strömgatan och del av Västra Sjögatan

Start: 20 augusti fram till årsskiftet

Detta ska göras: Den nya gatan blir en gångfartsgata. Framkomligheten för gående och personer med funktionsnedsättningar ska förbättras genom att kraftiga lutningar, höga kantstenar och ojämn stenbeläggning minimeras. Gatorna innanför befästningsmuren får en ny stensättning. Utanför muren blir det ny asfalt på gatan samt ny stensättning på trottoardelarna.

Trafikpåverkan: Strömgatan kommer under hösten vara stängd för genomfart. Under augusti och september når biltrafik garagen via Kaggensgatan. Därefter nås garage och lastintag via Västra sjögatan.

Ombyggnad av korsningen Norra Vägen/Esplanaden

Start: 20 augusti fram till årsskiftet

Detta ska göras: Separata banor för gående och cyklister, bredare refuger i mitten av gatan och rakare sträckning av cykelbanan.

Trafikpåverkan: Inga avstängningar kommer att ske mellan tiderna 07.00-18.00.

Reparationsarbeten på gång- och cykelvägen längs Norra vägen

Start: Information kring reparationsarbetena kommer att uppdateras. Se kommunens hemsida.

Detta ska göras: Reparationsarbeten på gång- och cykelvägen längs Norra vägen mellan Norrlidsvägen - Gröndalsvägen.

Källa: Kalmar kommun

Visa mer...
Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.