Fler nyanlända får plats på arbetsmarknaden

Kalmar län Artikeln publicerades

Arbetsmarknaden är fortsatt stark i Kalmar län. Fler personer födda utanför Europa kommer nu också in på arbetsmarknaden.

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att omkring 850 personer fick jobb i länet i augusti. Arbetslösheten landar på 7,7 procent vilket är en ökning med 0,5 procent jämfört med samma månad föregående år.

- Ökningen kan förklaras med att antalet inskrivna utomeuropiskt födda har ökat de senaste åren. Arbetsmarknaden är däremot fortsatt stark. Bara i augusti anmäldes det 1660 lediga platser till länets arbetsförmedlingar, förklarar Carina Lindgren, arbetsförmedlingschef i Kalmar.

Ändå verkar trenden har vänt när det gäller utomeurpeisk arbetskraft. 180 tidigare arbetslösa personer från den gruppen fick jobb i augusti vilket är en ökning med 24 procent mot augusti 2016.

- Det är glädjande att vårt matchningsarbete har gett bra resultat för nyanlända. När befolkningen ökar, så ökar också utbudet på arbetskraften, något som är väldigt positivt för länet. Inte minst har det varit en fördel för den stora efterfrågan på arbetskraft som Kalmar län har under sommarsäsongen. Nu gäller det att fortsätta att matcha ut arbetssökande till de lediga platserna, säger Carina Lindgren.

Det är emellertid främst utbildad arbetskraft som efterfrågas. De som saknar gymnasial- eller eftergymnasial utbildning löper högre risk att hamna i långa tider av arbetslöshet.

- Detta visar vikten av att fortsätta att investera i utbildning så att de som söker jobb skaffar sig den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar, avslutar Carina Lindgren.