Fastighetsbolag vill fälla 20 träd vid Rifa

Kalmar Artikeln publicerades
Foto:Suvad Mrkonjic

Kalmarbolaget PPE Fastigheter vill avverka 20 träd som omger Rifatomten längs Arrheniusgatan och Perstorpsvägen.

Bolaget har därför vänt sig till länsstyrelsen med en begäran om tillstånd att ta ner träden.

I ansökan om dispens från biotopskyddet står att det totalt rör sig om 18-20 oxlar i en allé. Skälet är att "möjliggöra exploatering för i huvudsak bostäder inom ramen för pågående detaljplan".

PPE Fastigheter skriver också att träden inte ska återplanteras, men att nya träd ska finnas på gator och torg och andra grönytor inom området.

Rifaområdet ägs av Peab och PPE Fastigheter AB och för närvarande håller kommunen på att ta fram en ny detaljplan för det gamla industriområdet. Ett första förslag har varit ute på samråd och nu pågår bearbetning av remissvaren, bland annat från länsstyrelsen.

Tidigare i år avslutades rivningen av de förfallna industribyggnaderna, och avsikten är att mellan 600 och 900 lägenheter så småningom ska byggas.