EON fyrdubblar anslutningsavgiften

Kalmar Artikeln publicerades

E.on har nästan fyrdubblat anslutningsavgiften. Karin Petersson med sambo bygger nytt i Trekanten. Nya huset ligger 40 meter från transformatorstation, det kostar dem 40 000 kronor. Eller 1000 kronor per meter.

Karin Peterssons granne betalade 18 750 kronor anslutningsavgift förra året. När hon och hennes sambo nu bygger nytt landar räkningen på 66 875 kronor.
– Elen har helt plötsligt blivit en betydande kostnad för oss, säger hon. Vi har varit tvungna att göra om kalkylerna.
Elbolaget E.on har nätmonopol i Ljungbyholm, Trekanten och på Öland. Det innebär att den som bygger nytt eller installerar el helt är beroende av E.ons prislista. En lista som justerats uppåt, rejält.
Förra året höjde E.on priset för installation av el med 20 procent. Men de stannade inte där. De införde också ett nytt regelverk om att byggde man mer än 200 meter från transformatorstationen skulle kostnaden öka med närmare 40 000. För Karin Petersson handlar det om 261 procent eller nästan fyra gånger mer än vad priset var förra året. Och det spräckte deras kalkyl rejält.
– Jo det blev en chock, det var ju inte alls det vi räknade med, säger hon.
Kalmar kommun har under flera år arbetat hårt för att intressera människor för att bygga nytt i Trekanten. Under en kort period erbjöd man exempelvis två tomter till priset av en. Det behöver inte kommunen göra längre för nu växer Trekanten och många bygger nytt. Av de åtta tomterna som nyligen släpps runt Möbelvägen och Cykelharaldsväg är sex köpta eller reserverade. Billiga tomtpriser och bra markförhållanden gör att det ekonomisk är attraktivt att bygga nytt i området.
– Som det ser ut nu blir kostnaden för att installera el i Trekanten ibland lika dyr som tomten, säger Mikael R Olsson säljare av Smålandsvillan.
Tomtpriserna i Trekanten varierar mellan 70 000 - 100 000 och vid sidan av installation av vatten och avlopp är nu el en betydande kostnad när det gäller installationskostnaden som man inte kan påverka.
– Det är många som vill hålla ner kostnaderna när man bygger nytt och det är få som räknar med att elinstallationen ska vara en så betydande del av totalpriset, säger Mikael R Olsson.
Han har flera projekt utanför Kalmar och misstänker att det kan bli svårare att sälja hus i ytterområdena.
Kalmar energi tar 16 250 kronor för anslutning till stadsnätet.