Dyr parkering vid nya arenan

Kalmar Artikeln publicerades

Kalmar kommun riskerar en miljonsmäll. När Sveafastigheter drog sig ur arenabygget fick Kalmar ta hela kostnaden för parkeringsplatserna vid Guldfågeln Arena.

På onsdagen antog samhällsbyggnadsnämnden en ny detaljplan för området intill Guldfågeln Arena. Planen handlar förutom om träningsanläggningar också om parkeringsplatser.
Inför beslutet 2008 om borgen till Kalmar FF och bygglov för arenan villkorades att Sveafastigheter skulle köpa mark av kommunen och dessutom bekosta parkeringsplatserna. Ett år senare gav fastighetsbolaget besked om att det drog sig ur samarbetet. Enligt uppgifter till Barometern skulle markpriset vara satt till 80 kronor per kvadratmeter, vilket skulle innebära en kommunal intäkt på närmare tre miljoner kronor. Nu måste kommunen helt själv bekosta parkeringarna.
–?Vi menar att det här är samhällsnyttiga funktioner. Kommunal infrastruktur som inte bara används av Kalmar FF. Vad jag förstår gick Hultsfredsfestivalen i konkurs för att Hultsfreds kommun tvingade föreningen att betala infrastruktur, säger Johnny Petersson, ord- förande för Kalmar FF.
Hur mycket de cirka 900 parkeringsplatserna kommer att kosta är svårt att uppskatta.
– Vi har bakat in parkeringarna i hela projektet med träningsplaner och tillfartsvägar. Så jag vågar inte göra en uppskattning av hur mycket det kostar, säger Leif Svensson på serviceförvaltningen.
Det råder också tveksamhet om det verkligen finns politiska beslut om att bekosta parkeringarna.
– Vi inom nämnden har inte tagit några separata beslut om parkeringsplatserna. Vi har fått direktiv från kommunledningen och i det här fallet är vi utförare, säger servicenämndens ordförande Ingvar Nilsson (S).
Och finansiär?
– Ja, det är vår nämnd som betalar.
text